Praha Jeruzalém

Tragická nehoda amerického raketoplánu Colubmia, při které včera odpoledne zahynulo sedm astronautů, šokovala Izrael. Mezi astronauty byl i první izraelský astronaut Ilan Ramon. 16 dnů mnoho tisíc kilometrů kroužil raketoplán kolem Země, přičemž posádka prováděla vědecké experimenty. Jen 16 minut před přistáním se ve výšce 61 km raketoplán rozlomil. Bylo to při rychlosti 18krát větší než je rychlost zvuku (18 Machů). Když se dostal znovu do atmosféry, rozpůlil se a začal hořet. Důvod, který vedl k této strašné nehodě, není ještě znám. V dubnu 1997 oznámil tehdejší prezident Spojených států Bill Clinton, že se má letu do vesmíru zúčastnit Izrael. V srpnu 1998 se už vědělo, že Ilan Ramon bude prnvním izraelským astronautem. Od té doby trénoval Ilan Ramon na let a čekal na to, až bude povolán, což se pořád odkládálo.

Ilan Ramon se narodil 20. června 1954 v Tel Avivu. Zúčastil se také války Jom Kipur a byl jedním z osmi izraelských pilotů, kteří zničili v roce 1981 v Iráku jaderný reaktor Osirak. Se svými 3000 hodinami letu byl jedním z nejzkušenějších pilotů v Izraeli. Ilan Ramon po sobě zanechal ženu Ronu a 4 děti ve věku 15, 13, 10 a 5 let. Když letěl raketoplán nad Jeruzalémem, modlil se Ramon modlitbu Šma′Jisrael (slyš, Izraeli). Ve Spojených státech a v Izraeli byly na znamení smutku vyvěšeny vlajky.

02.02.2003 00:00 14