Praha Jeruzalém

Ministerstvo obrany je v procesu přípravy mapování detailního plánu na odstranění ilegálních osadnických stanovišť v Judsku a Samaří během následujících čtyř měsíců. Pro urychlení tohoto procesu stát zjednoduší byrokratické procedury pro vydávání nařízení k demolicím. Personál ministerstva obrany podle očekávání navrhne vládě, aby se soustředila na novou ilegální výstavbu a stanoviště budovaná na palestinské půdě. Nedávné zprávy odhalily, že vláda nedokázala v minulém roce stanoviště odstranit a dovolila výstavbu dalších.

09.05.2006 00:00 1