Praha Jeruzalém

Skupina asi 40 vězněných islamistických extrémistů vytvořila v australských vězeních s nejpřísnější ostrahou organizační strukturu zaměřenou na upevňování morálky, odolávání vyšetřování a rekrutaci osob k islámu. Využívají k tomu příručku al-Kájdy určenou přívržencům vězněným v nejpřísnějších vězeních. Členové této vězeňské sítě se zaměřili i na dozorce, z nichž některým hrozili násilím a jiné vyčlenili ke konverzi k islámu.
Vězeňská správa se po těchto zjištěních pokusila narušit vytvořenou islamistickou síť ve věznicích převezením blíže  neurčeného množství členů do jiných vězení. Snahy o infiltraci vězeňského systému radikálními islamisty byly zaznamenány díky změnám vězeňského řádu, který mimo jiné umožnil 24-hodinové sledování muslimských vězňů.
Zpřísnění postupu vůči islamistům následoval po zjištění, že plná třetina nejnebezpečnějších kriminálníků držených v nejstřeženějších australských věznicích je tvořena muslimskými fundamentalisty nebo konvertity k islámu. Vězeňská správa byla o existenci příručky informována před třemi měsíci.

04.12.2007 00:00 1Zdroj: Redakce Israel.cz