Praha Jeruzalém

Představitelé izraelské bezpečnosti informovali, že dva z teroristů, kteří v pátek zavraždili dva izraelské vojáky mimo službu, jsou pracovníky bezpečnostních složek palestinského vládního hnutí Fatáh placení z peněz Palestinské samosprávy.
Jde o Amara Tahu, 26, pracovníka Palestinských národních bezpečnostních sil, a Ali Dandanese, 24, soudního úředníka a člena Fatáhu s vazbami na Palestinskou bezpečnostní informační službu.
Oba Palestinci se sami vzdali Palestinské bezpečnostní informační službě ze strachu, že jinak je dopadnou izraelské bezpečnostní složky. Palestinská samospráva Izrael o této skutečnosti bezprostředně neinformovala, učinila tak až po přímém dotazu Šin Bet.
Palestinci vrátili zbraně, které vojákům vzali jejich vrazi. Oba teroristé včetně třetího, kterého vojáci zabili, patřili k Mučednickým brigádám al-Aksá a nikoli k některé z jiných organizací, jak se původně informovalo.

02.01.2008 00:00 1

Klíčová slova