Praha Jeruzalém

Světová rada církví přivedla 1800 dobrovolníků do Judeje a Samaří, aby „svědčili o životě pod okupací“.

Autor: David Isaac, World Israel News, 14. ledna 2019

Podle zpráv NGO Monitor vysílá Světová rada církví (WCC), organizace s výrazným anti-izraelským založením od počátku své existence, aktivisty do Judeje a Samaří, aby „svědčili o životě pod okupací“.

Tito mezinárodní aktivisté pracují v rámci Ekumenického doprovodného programu v Palestině a Izraeli (EAPPI), ústředního projektu WCC směrem k Izraeli a arabsko-izraelskému konfliktu. EAPPI od svého založení v roce 2002 přivedla do Izraele 1 800 aktivistů.

Tito dobrovolníci EAPPI, známí jako „ekumenický doprovod“, cestují do Izraele na turistická víza. Jsou nejprve po dobu deseti dnů v Jeruzalémě intenzivně školeni a následně vysláni do různých měst v Judeji a Samaří, na čekpointy nebo další potenciálně střetová místa mezi Araby a Židy.

EAPPI udržuje nepřetržitou přítomnost 25 až 30 těchto aktivistů, kteří zůstávají v zemi po dobu tří měsíců, „nabízejí svoji ochrannou přítomnost a svědčí … monitorují a hlásí porušování lidských práv“, uvádí zpráva NGO Monitor, v níž cituje terminologii EAPPI .

Informace, které tito aktivisté shromažďují, jsou „předávány do informačních systémů do Spojených států.

Aktivisté se vracejí do svých zemí, kde sdílejí své „zkušenosti z první ruky a otevírají oči ve svých komunitách, církvích a vládách ohledně reality okupace“, uvádí internetová stránka EAPPI.

Ve skutečnosti, říká NGO Monitor, po návratu do svých komunit se tito aktivisté „angažují v proti-israelské advokacii, jako jsou kampaně BDS (bojkot, odpuštění a sankce)“ a porovnávají „Izrael s apartheidem Jižní Afriky a nacistickým Německem.“

„EAPPI je projekt WCC, a proto odráží jeho ideologii a teologii. To zahrnuje podporu „mezinárodního bojkotu zboží a služeb z nezákonných izraelských osad,“ říká NGO Monitor.

Ve své zprávě NGO Monitor se vyskytuje několik protiisraelských prohlášení vedoucích představitelů WCC, včetně generálního tajemníka WCC Dr. Olav Fykse Tveita.

Monitorovací agentura NGO Monitor uvádí, že její zpráva je prvním komplexním pohledem na strukturu, financování a cíle EAPPI.

Zpráva nabízí několik doporučení, v nichž navrhuje, aby dárcovské vlády přehodnotily financování EAPPI a aby izraelská vláda vytvořila „politiku založenou na konzistenci a faktech“, která by se zabývala delegitimizačními kampaněmi, jako je kampaň WCC.

Konečně NGO Monitor řekla, že by nedala ani zlámanou grešli do sázky, že WCC „nepropaguje ideologii, která popírá právo Izraele existovat jako židovský stát“.

14.01.2019 15:22 Daniel Žingor655Zdroj: World Israel News

Klíčová slova