Praha Jeruzalém

1. 01. 2019 00:00 – 31. 12. 2019 00:00

Staňte se partnery projektu Revitalizace Masarykova lesa

O projektu:
Masarykův les, který se nachází v údolí Jezreel, na severu Izraele, byl založen v r. 1930 na základě sbírky organizované Československým výborem KKL-JNF. Za prostředky, které byly tehdy vybrány, byla zakoupena půda a na ní vysázeno na 13 000 sazenic lesa, který byl věnován prezidentu Masarykovi k jeho 80. narozeninám. Slavnosti se tehdy zúčastnil nejen Československý konzul, ale i přední osobnosti tehdejší Britské mandátní Palestiny. Po téměř devadesáti letech les vyžaduje kompletní revitalizace, dosázení a očištění od náletů. Rádi bychom také připravili důstojné místo, které by přimonělo vztah našeho prvního prezidenta k této zemi. Areál by však neměl být samoúčelný a měl by sloužit i potřebám odpočinku a relaxace obyvatel okolních sídel a jako turistický cíl.

Staňte se partnery…
K vytvoření otisku české republiky v severním regionu Izraele
K vytvoření vzpomínkového místa ve vstupní části Masarykova lesa
Zde se můžete vhodným způsobem prezentovat a pomoci dobré věci

Pro koho to děláme?
Obyvatele okolního regionu, pěší turisty i cykloturisty, zájezdy z České republiky, které zde budou moci zasadit svůj symbolický strom,
Pro dobré jméno České republiky

Podrobnosti:
Projekt bude v první fázi spočívat ve vyčištění oblasti, opravě cest a vytvoření vstupního vzpomínkového areálu, který bude obložen přírodním kamenem, zřízení přístupové cesty, parkoviště, přístup pro hendikepované, odpočinkové místo. Bude instalován informační systém, včetně připomenutí historie Masarykova lesa a naváděcích cedulí. Na tomto místě budou také umístěny případné plakety či kameny s označením donátorů.

Připomenutí:
Masarykův les je dnes živoucí dar prezidentu Masarykovi, jako symbolické gesto díků za jeho zásluhy v boji proti antisemitizmu.
Na počest Tomáše Garrique Masaryka (1850 – 1937), prvního československého prezidenta a jako dar k jeho 80. narozeninám, občané Československa (nejen Židé), vysadili jeden z prvních lesů, který byl pojmenován po státníkovi. Les z olivovníků, sosen a cypřišů byl vysazen nedaleko kibucu Sarid (založeného emigranty z Československa a východní Evropy). Slavnostní ceremonie se odehrála v dubnu 1930, za účasti československého gen. konzula a představuje Jišuvu (reprezentanta židovského obyvatelstva u Britské správy), Menachema Usiškina (1863 – 1941), který také v té době vedl KKL-JNF. T.G.Masaryk věřil ve svobodu a v právo na sebeurčení a sdílel vize sionistického hnutí a KKL-JNF. To také mnohokrát potvrdil při své návštěvě tehdejší Britské mandátní Palestiny.

Umístění:
Masarykův les navazuje na větší Balfourův les, který je na jižních svazích Nazaretských vrchů, blízko Kibucu Sarid, severně od vesnice Genigar.

Kontakt: KKL-JNF, Jáchymova 3, Praha 1
tel. 602 703 653
mail: zosa@email.cz
http://www.kkl-jnf.cz/
číslo účtu: 2114253654/2700
IBAN CZ51 2700 0000 0021 1425 3654
SWIFT CODE BACX CZ PP

29.04.2019 04:58 340Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova