Praha Jeruzalém

Zpráva tvrdí, že ruské úřady agenturu obvinily z nezákonného shromažďování informací o svých občanech s cílem usnadnit imigraci do Izraele.

Autor: Tal Heinrich, 6. července 2022

Židovská agentura popřela zprávu médií, podle níž jí bylo nařízeno ukončit činnost v Rusku, a uvedla, že tam stále plně funguje.

Deník Jerusalem Post v pondělí informoval, že ruská vláda nařídila Židovské agentuře, aby okamžitě ukončila svou činnost v zemi, a tvrdí, že agentura nezákonně shromažďuje informace o ruských občanech a předává je v rozporu se zákonem.

Organizace krátce poté vydala prohlášení, v němž uvedla, že „od ruské vlády neobdržela žádný pokyn k ukončení činnosti Židovské agentury“.

„Dále je třeba objasnit, že v rámci probíhajících kontrolních procedur, které ruské úřady vedly se zástupci Židovské agentury v posledních několika letech, a po více než rok trvajícím administrativním kontrolním řízení byl nedávno v moskevské kanceláři Židovské agentury obdržen dopis ruských úřadů obsahující připomínky a kritiku k prověřovaným tématům,“ uvedla agentura.

Zmíněný dopis zaslalo ruské ministerstvo spravedlnosti Židovské agentuře počátkem tohoto týdne. Podle agentury se dopis zmiňoval „především o administrativních otázkách a poukazoval na problémy, které byly podle jeho autorů kritizovány, a na jejich možné právní důsledky“.

„Dopis vyzývá agenturu k písemné odpovědi ohledně skutečností v něm uvedených, proto agentura hodlá důkladně prostudovat význam vznesených otázek a jejich důsledky a odpovídajícím způsobem se jimi zabývat v probíhajících rozhovorech s úřady,“ dodala agentura ve svém prohlášení.

Židovská agentura je polovládní mezinárodní organizace známá jako hlavní orgán, který podporuje a usnadňuje aliju, židovské přistěhovalectví do Izraele. Jejím cílem je také zajišťovat bezpečnost Židů v zahraničí a posilovat jejich spojení s Izraelem.

Zpráva deníku Jerusalem Post poznamenala, že pokud bude činnost agentury v Rusku pozastavena, bude to poprvé za posledních 30 let, kdy budou snahy o aliju zakázány. Za železné opony nemohli sovětští Židé po mnoho let emigrovat. Od roku 1970 však z bývalého Sovětského svazu emigrovaly téměř 2 miliony Židů a jejich příbuzných.

Jigal Palmor, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Židovské agentury, řekl deníku The Times of Israel, že Rusko nepožadovalo, aby organizace ukončila své aktivity v této zemi.

„Nebyl tu žádný požadavek, abychom ukončili činnost, žádné ultimátum ani lhůta,“ řekl Palmor.

The Post poznamenaly, že takové požadavky – pokud by byly vzneseny – by mohly zavánět sankcemi proti Izraeli za jeho nedostatečnou podporu v rusko-ukrajinské válce. Izrael vnímal sám sebe v pozici mezi Ruskem a Ukrajinou.

Izrael vyjádřil podporu Ukrajině a zároveň si dal pozor, aby neodsoudil Rusko, které drží vojenské pozice v sousední Sýrii. Židovská agentura se snaží pomoci Židům na Ukrajině přestěhovat se do Izraele nebo alespoň najít v Izraeli útočiště. Článek v Postu naznačoval, že případné požadavky ruské vlády týkající se Agentury by byly snahou „vychovat“ Izrael sankcemi vůči jedné z jejích přidružených organizací.

Další možností by mohlo být, že Rusko prostě nechce, aby jeho Židé odešli. Tisíce Židů v Rusku již dokončily proces registrace pro uskutečnění alije a čekají na lety, které je dopraví do Izraele. Takových letů je však od doby, kdy západní sankce proti Rusku přinutily mnoho leteckých společností zcela zastavit lety do této země, málo, takže tam mnoho židovských migrantů uvízlo.

Podle některých zpráv více než 50 % nedávných přistěhovalců do Izraele přichází spíše z Ruska než z Ukrajiny.

Vysoce postavené zdroje z ruské židovské komunity sdělily deníku The Jerusalem Post, že „lidé z židovské komunity cítí, že se na ně snáší železná opona, a obávají se, že nebudou moci ze země uniknout“. Podle jednoho ze zdrojů „řada Židů uvedla, že se je ruské úřady snaží zatknout a že se obávají o svůj život“.

Poslední odhady uvádějí, že v Rusku žije 150 000 Židů v „jádru židovské populace“, ale více než půl milionu jich má podle zákona o návratu nárok na získání izraelského občanství.

Izraelská ministryně pro aliju a integraci Pnina Tamano-Šataová na zprávu reagovala slovy: „Alija je základním právem ruských Židů a my se postaráme o to, aby bylo jako takové zachováno.“

„Musíme zajistit, aby rozsah jejich působení zůstal zachován tak, jak tomu bylo po celá léta,“ odkázala ministryně na Židovskou agenturu.

„Apelovala jsem na premiéra, aby spolupracoval s moskevskou administrativou na vyřešení problému, a chci posílit židovskou komunitu v Rusku, která se v tuto chvíli musí obávat důsledků tohoto rozhodnutí,“ dodala.

07.07.2022 05:31 Daniel Žingor176Zdroj: All Israel news

Klíčová slova