Praha Jeruzalém

Bývalý velvyslanec USA v Izraeli hovořil na místě, kde Jozue přešel Jordán a řekl, že je „ohromen“ tím, že stojí na místě posledního exilu Izraele.

Autor: Yakir Benzion, United With Israel, 12. února 2021

Bývalý velvyslanec USA v Izraeli David Friedman ve čtvrtek uvedl, že silné hodnoty, které sdílejí Amerika a Izrael, mají svůj původ v Bibli a zakladatelé Spojených států to věděli.

Friedman navštívil údolí Jordánu a promluvil v komunitě Mitzpe Jericho, poblíž místa, kde staří Izraelité ukončili 40 let bloudění po poušti a vstoupili do země Izrael.

„Jsem ohromen tím, že tu mohu být, nejen kvůli úžasné scenérii, ale významu tohoto místa. Díváme se na poslední místo, poslední zastávku izraelského lidu v exilu,“ řekl Friedman na akci pořádané na počest bývalého velvyslance regionální radou Benjamin.

Friedmanovi byla předána speciální kniha a historické předměty z místa starověkého Šíla a osvědčení o uznání komunity Mitzpe Jericha za jeho příspěvek k budování země Izrael a posílení Judeje a Samaří, biblické vlasti židovského lidu.

„Řeka Jordán a Qasr al-Yahud, místo odkud Jozue přivedl obyvatele do země Izrael. Biblický význam tohoto místa je úžasný, vidět poslední zastávku izraelského lidu v exilu a první zastávku vstoupení do země právě na tomto místě…,“ řekl Friedman shromáždění.

Friedman uvedl, že silné pouto mezi Amerikou a Izraelem má biblické kořeny a spojení mezi těmito dvěma národy je dáno jejich společnými hodnotami.

„Když se podíváte na nejdůležitější dokument v historii Spojených států, Deklaraci nezávislosti, říká se, že každá lidská bytost byla stvořena k B..mu obrazu, a proto má každá lidská bytost z ní vyplývající základní práva,“ vysvětlil. „Naši zakladatelé nebyli Židé, ale věděli, jaká jsou tato práva, protože četli Bibli. Znali cestu, kterou si Židé z exilu na svobodu prošli, sliby dané židovskému lidu, exodus z Egypta, budování země, zastavení v Šílu a přesun do Jeruzaléma, kde byl postaven chrám.“

 

„Pochopili, že příběh lidu Izraele je podobný zakladatelskému příběhu Spojených států. Proto byli Izrael a Spojené státy po celá desetiletí vždy takovými dobrými přáteli. Protože naše hodnoty jsou stejné jako ty vaše, židovské hodnoty a křesťanské hodnoty pocházejí z jediného biblického zdroje a jsou kolébkou americké historie,“ řekl Friedman.

 

„Z tohoto důvodu je z pohledu Američana tato země pro Američany tak důležitá, protože proto se hodnoty odvozují z verše „Proto ze Sionu vyjde Tóra a slovo B…ží vyjde z Jeruzaléma,“ uzavřel velvyslanec.

 

14. 02. 2021 05:39 156 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem