Praha Jeruzalém

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2017 7. volební období

1675 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 57. schůze

ze dne 23. května 2017

k vyjádření Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma

Poslanecká sněmovna

I. vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím Výkonné rady Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 201 EX/PX/DR 30.1, které explicitně popírá izraelskou svrchovanost nad svým hlavním městem Jeruzalémem;

II. odmítá tuto rezoluci, která potvrzuje trvalý zaujatý a nepřátelský postoj UNESCO k jednomu ze svých členských států; jakož i nepřípustnou politizaci této organizace, která zde jasně překračuje svůj mandát;

III. vyzývá vládu, aby se zasazovala o:

 respektování Jeruzaléma coby hlavního města Státu Izrael,

 zahájení přímých jednání mezi Izraelci a Palestinci bez předchozích podmínek,

 podporu řešení vycházejícího z principu dva státy pro dva národy,

 oponování takovým krokům mezinárodních organizací či společným pozicím Evropské unie, které falešným a zavádějícím způsobem interpretují aktuální situaci či překrucují historické skutečosti a vazby a které v sobě nesou nenávistný protiizraelský duch;

IV. vyzývá vládu, aby zastavila vešeré platby členských příspěvků České republiky Organizaci OSN pro vzdělání vědu a kulturu (UNESCO) ze státního rozpočtu v letošním roce a aby tyto platby byly zastaveny i v letech nadcházejících, pakliže tato organizace bude pokračovat ve své nenávistné rétorice vůči Státu Izrael a bude i nadále podléhat politizaci.

Jan Hamáček v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

František Laudát v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovny

16.12.2010 13:46 Daniel Žingor1538

Klíčová slova