Praha Jeruzalém

Nový výzkum naznačuje, že Eséni pořádali v Kumránu velký každoroční obřad.

Od: All Israel News, 30. září 2021

Damašský dokument, který je starý více než 1 000 let a je součástí starobylé sbírky židovských rukopisů z káhirské genizy, by mohl vysvětlit záhadu, proč byla řada slavných svitků od Mrtvého moře objevena v odlehlých kumránských jeskyních u Mrtvého moře.

Damašský dokument je pojmenován podle mnoha odkazů na syrské hlavní město, kterému kdysi vládl starověký hebrejský král David. Dokument byl uložen v káhirské genize, skladišti v synagoze v káhirské čtvrti Fustát.

Nové výzkumy nyní naznačují, že oblast Kumránu sloužila jako místo velkého každoročního obřadu Esénů, mystické židovské sekty. Podle této teorie se členové této sekty shromažďovali v Kumránu z měst a vesnic z celé izraelské země, aby zde praktikovali důležitý rituál známý jako Smlouva obnovy.

Podle Daniela Vainstuba, archeologa z Ben-Gurionovy univerzity v Negevu, je tento rituál údajně zmíněn ve fragmentech svitků od Mrtvého moře.

„Celostátní shromáždění v Sivanu (třetí měsíc židovského kalendáře, který připadá na květen nebo červen) bylo velkou a dobře organizovanou akcí, pro kterou byla stanovena jasná a podrobná pravidla,“ vysvětlil Vainstub.

Vainstub tvrdí, že starověký hebrejský dokument obsahuje podrobnější popis každoročního obřadu shromáždění v Kumránu o svátku Šavuot, který připomíná obnovení židovské smlouvy s Bohem.

„Tvrdím, že Damašský dokument obsahuje předpis nebo pravidlo, které upravuje každoroční shromažďování. Toho si přede mnou nikdo nevšiml,“ řekl Vainstub v rozhovoru pro časopis Live Science.

Vainstubova teorie naznačuje, že svitky od Mrtvého moře byly sepsány jinde a později přeneseny do této oblasti.

„Moje teorie je také v souladu s tím, že svitky nemusely nutně pocházet z Kumránu, ale spíše byly do jeskyní přineseny z celé země a v průběhu desetiletí v jeskyních ponechány,“ řekl Vainstub.

Vainstub se domnívá, že v Kumránu žilo jen několik desítek stálých obyvatel, kteří každoročně hostili stovky poutníků z celé země.

„Několik desítek stálých obyvatel Kumránu ... muselo jednou ročně hostit mnoho stovek lidí na tomto místě ve stále větším počtu. Místo v Kumránu se svými zařízeními, jeskyněmi a povrchy odpovídá důkazům o každoročním shromažďování, které vyplývají ze svitků.“

V březnu 2021 oznámil Izraelský úřad pro starožitnosti objev dvou desítek unikátních fragmentů biblických svitků starých 2000 let v jeskyni v Judské poušti. Vzácné fragmenty svitků údajně obsahují pasáže z knih Nahum a Zachariáš. Bylo to poprvé od objevení svitků od Mrtvého moře, kdy byly nalezany historické artefakty takového významu.

Svitky od Mrtvého moře objevil koncem 40. let 20. století beduínský pastýř Muhammed Edh-Dhib, který v oblasti hledal zatoulanou kozu a náhodou narazil na poklad.

V Kumránských jeskyních v Judské poušti na západním břehu Mrtvého moře bylo nakonec objeveno více než 15 000 kusů z více než 900 původních hebrejských dokumentů.

Podle židovského náboženského práva je zakázáno ničit jakékoli texty obsahující Boží jméno. V důsledku toho byla starobylá sbírka rukopisů Geniza po staletí uchovávána a nakonec ji v roce 1890 objevil Solomon Schechter, vědec z Cambridgeské univerzity.

 

01. 10. 2021 06:28 209 Daniel Žingor Zdroj: All Israel news

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem