Praha Jeruzalém

Z celkového počtu 6,5 miliónu obyvatel Izraele je 137.000 křesťanů

různých denominací, to jsou 2% obyvatelstva. V roce 1995 to

bylo ještě 120.000, jejich počet tedy za posledních šest

let stoupl. Z těchto 137.000 křesťanů jich je 115.000 arabských, ostatní jsou křesťané, kteří získali izraelské občanství. Mesiánští Židé se k těmto křesťanům nepočítají, protože jsou počítáni mezi Židy.

31.12.2001 00:00 135