Praha Jeruzalém

Antisemitismum, výzvy k džihádu a podpora eliminace Izraele jsou zavedené v každé úrovni syrského školního systému. Vyplývá to ze studie 68 syrských školních učebnic ze všech dvanácti stupňů. Třicetistránkovou studii nazvanou „Džihád, Židé a antisemitismus v syrských učebnicích“ vypracovalo newyorské Středisko pro sledování vlivu míru. Studie ukazuje vzájemně si odporující role Sýrie v mezinárodní politice. Na jednu stranu je Sýrie na seznamu zemí Ministerstva zahraničí USA podporujících terorismus, na druhou stranu zasedá v Bezpečnostním výboru OSN a její zástupci jsou přísedícími v Komisi pro lidská práva. Zde jsou některé příklady antisemitistických a protiizraelských textů ze syrských učebnic: 10. třída: „sionismus je rasistické, imperialistické, kolonialistické, agresívní, expanzionistické politické hnutí“; 11. třída: „sionismus je nový nacismus a model rasistického zla“; 8. třída: „je známo, že dnešní Židé nemají s palestinou nic společného“; 6. třída: „prorok Mohamed věděl o zákeřných úmyslech ukotvených v židovských duších“. V patnácti letech se syrské děti učí, že Židé zaslouží být zlikvidováni: „spolužití s nimi nebo vedle nich je nesmírným nebezpečím, které hrozí islámu a Arabům zničením. Jejich zločinné záměry by měly být obrácené proti nim a měli by být eliminováni.“ Někde jsou také výzvy k mučednictví a terorismu. Například v učebnici pro šesté třídy stojí: „Není ani omluva ani odpuštění pro toto, kdo zdržuje džihádu a boje za boží věc, za vyčištění palestiny od Židů.“ Kongresman Eliot Engel reagoval na zveřejnění zprávy otázkou: „Jak můžeme mít naději na budoucí mír, když jsou nyní syrské děti vychovávány, aby vášnivě nenáviděly Židy a Izrael?“

27.06.2002 00:00 22Zdroj: Jerusalem Post