Praha Jeruzalém

Mezi židovskými osadníky v Pásmu Gazy sílí ochota odejít z osad dobrovolně. Souhlas s přesídlením do Izraele podepsalo 150 rodin z osady Nissanit čítající celkem 310 rodin. „Jsme proti evakuaci, ale půjde-li to, tak chceme odejít řádným způsobem a zůstat pohromadě,“ řekl Nahum Haddad z městské rady Nissanitu. Židovský osadnický výbor naproti tomu silně vystupuje proti přijímání kompenzací a nabádá osadníky, aby zůstali ve svých domovech a evakuaci se bránili.

11.02.2005 00:00 7