Praha Jeruzalém

V předvečer Dne připomínky holocaustu (Jom haŠoa) byla zveřejněna zpráva ukazující celosvětový pokles počtu antisemitických násilných incidentů v roce 2005 oproti roku předchozímu. Zpráva je každoročně sestavována tel-avivskou univerzitou. Velké množství útoků se odehrálo ve Francii a Kanadě, ale byl zde zaznamenán nejvýraznější pokles jejich násilnosti. Pokles byl podle zprávy důsledkem zlepšení image Izraele po jeho stažení z Gazy a právními kroky a vzděláváním západních národů týkajících se antisemitismu. Zatímco na ve zbytku světa mohou protižidovské incidenty co do počtu klesat, na Ukrajině a v Rusku však dochází k jejich nárůstu.


24.04.2006 00:00 3