Praha Jeruzalém

Soudkyně vrchního soudu, Miriam Naor, v neděli večer rozhodla o zamítnutí žaloby podané asociací obětí terorismu a nevydala tak zákaz propuštění palestinských vězňů, ke kterému má dojít v pondělí. Poté co bylo rozhodnutí soudu zveřejněno, se asociace obětí terorismu obrátila na vrchního státního zástupce, Menachema Mazuze, ve snaze zablokovat propuštění vězňů.
Asociace Almagor podala žalobu proti rozhodnutí vlády o propuštění 87 vězňů, jako gesta dobré vůle vůči předsedovi Paletinské samosprávy, Mahmúdu Abbásovi. Podle žaloby představuje toto propuštění velké riziko pro obyvatele Izraele. Vězni, kteří nad svými činy ani nevyjádřili lítost, je prý mohou brzy zopakovat. Asociace také říká, že propouštění arabských vězňů je dikriminační vůči židovským vězňům, kteří své činy spáchali kvůli svému nacionalistickému zapálení.
Izraelská vezeňská služba zahájí proces propouštění vězňů v půl páté ráno. V nedělu omilostnil prezident Peres 26 z 87 vězňů, kteří byli odsouzení civilním soudem a jejichž propuštění tak nespadá do pravomoci vrchního velitele armády. Do jeho pravomoci spadá propuštění zbývajících vězňů, kteří byli za své činy odsouzeni vojenským soudem.
Vězni byli shromážděni ve věznici Ketziot, kde prošli identifikací, zdravotními testy a setkáním se zástupci Červeného kříže. Propouštění vězňi musejí podepsat prohlášení, že se po svém propuštění vzdají teroristických aktivit. Vetšině vezňů, z nichž žádný nepatří k Hamásu, by trest vypršel v roce 2012.

01.10.2007 00:00 31