Praha Jeruzalém

[IMG R 10093]Armáda chystá projekt na výstavbu nového města v Negevu, které bude sloužit jako velká výcviková základna. Práce na vytvoření rozsáhlého výcvikového centra začaly tento týden i přes napětí mezi Ministerstvem obrany a organizacemi na ochranu životního prostředí a zdá se, že i veřejnost vidí tento projekt v pozitivním světle.
Podle průzkumu, který si nechalo vypracovat Ministerstvo obrany, souhlasí s výstavbou 71% obyvatel. Podle představitelů ministerstva obrany naplňuje převedení výcvikových základen na jih země i vize, které měl David Ben Gurion. Navíc tak dojde k mnohamiliardovým investicím do rozvoje tohoto regionu.
První fáze výstavby nové základny má trvat 10 měsíců a bude zahrnovat zejména zemní práce a výstavbu střelnice. V druhé fázi pak parkoviště, parky a místo pro autoškolu. Třetí fáze pak bude zahrnovat výstavbu ubytovacích budov a výukových prostor.

12.11.2007 00:00 14