Praha Jeruzalém

[IMG R 10089]Izraelský prezident Šimon Peres se ve své rezidenci sešel při každoroční vánočně-novoroční ceremonii s křesťanskými představiteli v Izraeli. Peres řekl: „Lidský duch vyhlašuje vědu a náboženství jako nerozporné, člověk však musí rozlišovat mezi náboženstvím, vírou a násilím.“ Dále řekl: „Všichni máme jednoho Boha a obohacený uran nebyl jedním z jeho přikázání.“
Peres přislíbil zachování náboženských svobod a vyzval k proměně Izraele v zemi, která bude do světa vysílat poselství tolerance a lásky. „Přeji vám všem šťastný, pokojný nový rok,“ popřál prezident na závěr.

01.01.2008 00:00 6

Klíčová slova