Praha Jeruzalém

Od Prof. Hillela Frische 22. prosince 2017

Záběr dívky Ahed Tamimi z videa na YouTube, provokující izraelské vojáky, 15. Prosince 2017, z kanálu TRT World na YouTube

Noviny BESA Center Perspectives č. 696, 22. prosince 2017

REDAKČNÍ SHRNUTÍ: Toto se může stát jen v izraelském povolání: izraelský důstojník a jeho podřízený stojící blízko domu ve vesnici poblíž Ramalláhu stáli nečinně, když byli slovně napadání, biti a kopáni. Izraelská armáda (IDF) nejenže nesmí neužít principu nastavení druhé tváře, ale má v plném rozsazu zákona pronásledovat ty, kdo se do takových provokací zapojí.

V pátek, 13. prosince, byli izraelský důstojník a jeho podřízený, kteří stáli poblíž domu ve vesnici Nabi Salih, slovně napadeni mladou ženou. Povzbuzena jejich odmítnutím reagovat, do nich nadále strkala, bila je a kopala. Byla nejen aktivně povzbuzována svými kamarádkami, které dychtivě událost filmovaly na smartphony, ale i její matka – která má sama spolu se svými syny dlouhou historii násilných protestů – vyšla z domu, aby své dceři pomohla na vojáky útočit a verbálně je obtěžovat. (Pokud nic jiného, tak tento incident opět ukazuje faleš šířenou organizacemi jako je “Breaking the Silence.”)

Aby ke zraněním přidal urážku, obvinil dívčin otec, Bassem al-Tamimi, vojáky na Facebooku vynikající angličtinou, že vstoupili do jeho domu, vyplenili ho a odcizili laptop. Al-Tamimi je profesionální podněcovatel násilí, který k tomuto účelu jako zaměstnanec Ministerstva vnitra Palestinské autonomie pobírá plat.

Tyto události by byly v jakémkoli blízkovýchodním režimu nebo dokonce, odvážíme-li si to říct, ve státech Evropského společenství, které udělalo tolik pro to, aby princip nastavování druhé tváře sekularizovalo, nemyslitelné.

Naštěstí měly izraelské úřady natolik rozumu, aby se do domu vrátily a tu mladou ženu a její bojechtivou matku zatkli za napadení. Je to však sotva dostačující. Kamarádky mladé ženy, které byly všechny zletilé, by měly být rovněž postaveny před soud, nejen proto, že neudělaly nic, aby zabránily nezákonnému a neslušnému chování, ale proto že se do něho samy zapojily. A mnohem závažnější je, že by samotný otec měl být příslušnými úřady předvolán, aby obvinění, která vznesl proti izraelským vojákům, byla prošetřena. Prokáže-li se, že jsou falešná, měl by být žalován pro pomluvu.

Na první pohled se to vzhledem k vojákům, mladé ženě, která je napadla a jejím rodičům a kamarádkám zdá být jen relativně malá událost. Její důsledky jsou však mnohem větší.

Už je dlouho známo, že během období relativního klidu ochota izraelské mládeže připojovat se k bojovým jednotkám armády ustupuje a atraktivita připojení se k technologicky zaměřeným jednotkám, kde se mohou učit vědomostem, které jsou na trhu ceněny, roste. Zklidnění od poslední ofenzívy v Gaze v r. 2014 už tento efekt přineslo.

Tento nedávný incident, o němž se prostřednictvím všech možných zpravodajských kanálů ihned rozšířila zpráva, může ochotu mladých, aby se připojili k takovým jednotkám, pouze odradit. Izraelská mládež se sama sebe docela smysluplně ptá, proč by měli nejen nasazovat své životy, ale i takové pokoření tolerovat. Mnozí mladí Izraelci se ptají, proč byl Elor Azariya, voják, který zastřelil teroristu, když ležel na zemi potom, co se poukusil zabít vojáky na kontrolním stanovišti v Hebronu, odsouzen na rok a půl do vězení.

To, že izraelští vojáci na pokořující napadení neodpověděli možná ze strachu z disciplinární nebo soudní odplaty, vyvolává pochybnosti o odhodlanosti izraelské armády stát při svých řadových vojácích. Budoucí vojáci se nechtějí stát oběťmi principu nastavování druhé tváře.

Tento incident také vysílá nebezpečný signál mnohým Palestincům, kteří chtějí ubližovat Izraelcům. Každý, kdo shlédne ono dvouminutové video, jasně uvidí, jak počet těch, kteří napadení povzbuzovali, zatímco vojáci zůstávali pasivní, rostl. Začalo to dvěmi dívkami, připojila se třetí, potom do rvačky vstoupila matka se dvěma mladými chlapci. Napadení je tím drzejší, čím déle vojáci zůstávají pasivní.

S klidem je možné říci, že čím slaběji izraelská armáda vypadá, tím větší je ochota Palestinců se k útočníkům připojit ve větším, odhodlanějším a nebezpečnějším měřítku.

Izrael musí jasně ukázat, že princip nastavování druhé tváře není jejím způsobem jednání. Je v tomto prostředí stejně jedovatý, jako pomluva o krvežíznivosti Izraele, která je další z importovaných věcí z Evropy, kterou proti Izraeli rozsévá vedoucí izraelský islamista, Raid Sallah.

Izrael by si měl vzít ponaučení od svých palestinských bratranců: NE druhé tváři a ANO tomu, jakou měrou měříš, tak ti bude naměřeno. Zůčastnění by za své činy měli platit v plném rozahu zákona.

Prof. Hillel Frisch je profesorem politických  a blízkovýchodních studií na univerzitě Bar-Ilan a vedoucím výzkumným asistentem v Centru Begin-Sadat pro strategické studie.

22.03.2018 12:28 Tom Salamon380Zdroj: BESA CENTER

Klíčová slova