Praha Jeruzalém

Anotace: Židovští žáci v německých veřejných školách jsou obzvlášť zranitelní vůči narůstajícímu antisemitismu v zemi. V posledních letech bylo zveřejněno množství extrémních antisemitských incidentů; k těm nejvážnějším došlo v Berlíně. Německé úřady na tento problém teprve zvolna začínají reagovat. V mnoha případech jsou údajnými pachateli děti muslimských imigrantů – zvláště pak v Berlíně, ve kterém se nacházejí největší muslimské a židovské komunity.

Autor: Dr. Manfred Gerstenfeld a Eva Odrischinsky; upravená verze článku publikovaného v Algemeiner 2. ledna 2018.

V posledních letech dochází v Německu k nárůstu antisemitismu na sociálních sítích, ve veřejnosti, v politickém systému a obecně v celé společnosti. Přestože se němečtí Židé často snaží vyhýbat se místům, kde se antisemitismus projevuje, žáci ve školách tuto možnost často nemají a v německých školách dochází k množství extrémních antisemitských incidentů. Na několika příkladech z poslední doby v Berlíně si ukážeme, o jak vážný problém se jedná.

V dubnu 2017 byl ve veřejné škole v berlínské části Friedenau svými spolužáky arabského a tureckého původu šikanován židovský chlapec. V médiích se o něm psalo jako o Oscaru Michalskim (z důvodu ochrany jeho identity bylo jeho jméno změněno). Ve škole mu nadávali a jeden starší student na něj dokonce vystřelil z realisticky vypadající zbraně. Ten samý student také Oscara škrtil až do bezvědomí.

Žáci v této škole jsou asi z 80 % muslimové, většinou tureckého a někteří arabského původu. Friedenau není považována za oblast, ve které by docházelo k vážnějším problémům s imigranty. Přesto tu v roce 2012 na ulici čtyři arabsky vyhlížející mladíci vážně zbili rabiho Daniela Altera, a to v přítomnosti jeho sedmileté dcery.

Ředitel školy, který ve třídě oběti vyučoval matematiku, řekl, že o problému nevěděl. Vedení školy a sociální pracovník celou záležitost ignorovali i poté, co o ní byli informováni rodiči oběti. Rodiče pak Oscara přehlásili do jiné školy. O Oscarově případu později uvedla dokumentární pořad francouzsko-německá televize Arte.

Rozsah pozornosti médií, který se tomuto případu dostal, je možná dán i skutečností, že otec oběti, Wenzel Michalski, stojí v čele německé pobočky Human Rigths Watch. Minimální nebo žádné pozornosti se dostalo skutečnosti, že Oscarova britská matka, Gemma, je dcerou člena Sněmovny lordů, barona Wassermana, a vnučkou zesnulého Hugha Gaitskella, vůdce britské Labouristické strany, a jeho židovské manželky baronky Gaitskellové.

Další případ antisemitismu na německých školách vyšel na světlo v prosinci 2017. (Ve stejném měsíci, se zpožděním mnoha let, začali němečtí politici konečně mluvit o muslimském antisemitismu poté, co muslimové v německém hlavním městě veřejně spálili podomácku vyrobenou izraelskou vlajku.)  18letému židovskému studentovi gymnázia Ernst-Reuter-Oberschule v části Gesundbrunnen během diskuze o Blízkém východu řekla jeho spolužačka: „Hitler byl dobrý; vraždil Židy.“ Další studenti židovského žáka osočovali: „Všichni jste vrazi děti“ a „všem by vám měli useknout hlavy.“ Od té doby zůstával chlapec během přestávek kvůli své bezpečnosti uvnitř školy.

V březnu 2018 byla kvůli svému židovskému původu šikanována žačka druhého stupně Základní školy Paula Simmela v berlínské části Tempelhof-Schöneberg. Její otec řekl, že ji muslimští spolužáci nadávali a vyhrožovali smrtí, protože „nevěří v Alláha.“ Německý ministr zahraničí Heiko Maas k tomu řekl: „Pokud je dítě ohroženo antisemitismem, je to ostudné a neúnosné.“

V roce 2018 se z Berlína do Izraele přestěhoval německý student Liam Rückert, protože se ve své veřejné škole Jungfernheide v berlínské části Spandau setkal s otevřenou nenávistí vůči Židům. Tato škola je známa jako problematická. 62 % jejích žáků tvoří děti migrantů. Rückert řekl, že si uvědomil, že musí svůj židovský původ skrývat, když během diskuze o konfliktu na Středním východě jeden ze studentů arabského původu řekl, že kdyby ve třídě byl Žid, zabil by ho.

Rückert měl arabského přítele, homosexuála jménem Hussein, a navzájem svoji identitu znali. Když Rückertův původ vyšel najevo, neustále mu nadávali do „zasraných Židů“ a „zasraných Izraelců“. Jeho žádost o přeřazení do jiné třídy škola odmítla. Jeho matka, původem z Izraele, řekla: „Vedení školy nám vůbec nepomohlo.“

V červnu 2018 vyšlo najevo, že ve škole Johna F. Kennedyho v berlínské části Zehlendorf, která se těšila velmi dobré pověsti, byl několik měsíců spolužáky šikanován židovský student. Studenti této školy se rekrutují převážně z elitních německých rodin a z rodin zahraničních diplomatů. Jeden ze spolužáků mu do obličeje vyfoukl cigaretový kouř a řekl mu, že „by měl přemýšlet o svých zplynovaných předcích.“ Při jiných příležitostech dostával od svých spolužáků poznámky ozdobené hákovým křížem. Velká část třídy toto jednání tolerovala nebo se na něm podílela. Ve stejné škole došlo k antisemitským výpadům i proti židovské studentce. Vedení školy se vyjádřilo, že o těchto problémech po několik měsíců nevědělo, ale že začalo jednat, jakmile se o nich dozvědělo. Od začátku dalšího školního roku vedení plánuje zavést zvláštní program o diskriminaci.

Franziska Giffey, německá ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež, řekla: „Mnoho škol nechce antisemitismus, radikalizaci, rasismus a nenávist oznamovat, protože se bojí stigmatizace.“ Loni v létě se spolková vláda rozhodla do vybraných problematických škol poslat 170 odborníků na šikanu.

Postoj Giffeyové potvrzuje frankfurtská socioložka Julia Bernsteinová, která v prosinci 2018 publikovala svoji zásadní studii o antisemitismu na německých školách z pohledu obětí. Na základě 227 rozhovorů dochází Bernsteinová k závěru, že učitelé si často neuvědomují antisemitskou podstatu stále obvyklejší nadávky „žide“ a že vedení školy popírá antisemitismus ze strachu, aby nepoškodilo reputaci svojí školy. Podle názoru Bernsteinové častý výskyt německých nacistických pozdravů, hákových křížů nebo „vtipů o holocaustu“ svědčí o rychlém odstraňování tabu a snižování zábran.

Vladislava Zdesenko, jedna z devíti židovských berlínských právníků, kteří pomáhají obětem antisemitské šikany i jejich rodinám, říká, že nelze dovolit, aby současná situace pokračovala. Židovské oběti nakonec mění školy, zatímco útočníci zůstávají a pokračují bez potrestání. Také poznamenává, že „případy, které se dostaly na veřejnost, jsou pouze špičkou ledovce.“

Německé úřady si problém pomalu začínají uvědomovat a začínají ho řešit. Berlín vytvořil informační online portál, který učitelům pomáhá s antisemitismem pracovat. Od počátku školního roku 2019 budou vzdělávací instituce v Berlíně povinny případy antisemitismu oznamovat policii nebo školským orgánům.

Loni v létě se spolková vláda rozhodla do vybraných problematických škol poslat 170 odporníků na řešení šikany. Vláda uznává, že v mnoha případech jsou pachateli děti muslimských imigrantů – zvláště v Berlíně, ve kterém se nacházejí největší muslimské a židovské komunity.

Navzdory chvályhodnému úsilí s problémem bojovat bude trvat dlouhou dobu, než se většina německých škol s antisemitismem a rasistickými incidenty účinně vypořádá a bude žáky vzdělávat proti diskriminaci. Pokud budou tyto případy pokračovat, je třeba pachatele tvrdě trestat. Všechny incidenty je třeba hlásit úřadům a vedením škol, a ty, kdo nebudou spolupracovat, je třeba postihovat nebo vyměnit.

15.01.2019 01:38 Lumír Ptáček555Zdroj: BESA CENTER