Praha Jeruzalém

Milý papeži Františku, jste si jist, že je imám Al Azhar andělem míru a ne smrti?

Autor: Giulio Meotti, 6.2.2019 15:18

Nejdůležitější částí papežské návštěvy Arabských emirátů bylo navázání blízkého kontaktu s imámem Al Azharu, Ahmedem al Tayyebem. Po podepsání společného prohlášení odmítajícího násilí „ve jménu náboženství“, se vzájemně políbili.

Náboženství? Nevidím dnes žádné násilí ve jménu křesťanství, judaismu či buddhismu, ale vidím ho spousty ve jménu islámu. Ale pojďme dál…

Tayyeb je ta stejná islámská náboženská osobnost, která v roce 2010 pozastavila veškerý dialog s Vatikánem poté, co se papež Benedikt XVI. odvážil požádat o respekt po sérii ničivých útoků na koptské církve v Egyptě. Od té doby se situace křesťanů – jejich počet, pronásledování i nucené exily – všude v islámském světě zhoršila – v Káhiře, v Damašku, v Mosulu, v Turecku, na Filipínách, v Pákistánu, v Keni.

Takže se ptám: bylo skutečně potřeba demonstrovat fyzickou náklonnost? Bylo zapotřebí polibku? Neměl by být dialog založen spíš na faktech než na expanzi a na sice správných, ale prázdných slovech, které snímají kamery? Všichni jsou nadšeni, potěšeni, sráží podpatky a aplaudují a já myslím, že je něco špatně.

A je tu něco špatně ve dvojím standardu toho, kdo je nazýván papežovým přítelem. František políbil antisemitu a islamistu nejhoršího druhu. „Řešení izraelského teroru spočívá v rychlém nárůstu sebevražedných útoků, které zasejí teror do srdce Alláhových nepřátel,“ řekl Ahmed al-Tayyeb během druhé intifády. Je mimo jakoukoli diskusi, že „Palestinci mají právo odpálit všechno, co se jim zlíbí“ (ženy, děti, bary, autobusy, pokud jsou jejich oběťmi židovští sionisté).

Pro tohoto imáma zasluhují muslimové, kteří konvertují na křesťanství, smrt (nazývá je „odpadlíky“), antisemitismus je ospravedlněn Koránem a Jeruzalém nikdy nebyl židovský.

Milý papeži Františku, jste si jist, že je imám Al Azhar andělem míru a ne smrti?

Jste si vědom toho, že násilí páchané nebo každodenní pokusy o něj proti Židům v Izraeli jsou vaším egyptským přítelem ospravedlňovány? Nebo, že když jsou Židé napadáni muslimy, nejedná se o „násilí ve jménu náboženství“, ale o oprávněný „odpor“?

06.02.2019 20:43 Daniel Žingor576Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News