Praha Jeruzalém

Dne 29. 8. 2019 spolek Hanácký Jeruzalém a Muzeum a galerie v Prostějově vernisáží otevírají výstavu na téma Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji.

Jde o zajímavý soubot informací ukazující, že naši spoluobčané židovského původu, pokud dostali možnost, se zbraní v ruce bojovali proti zlu, představovanému německým nacismem i jeho přisluhovačům z okupovaných zemí.

Součástí výstavy je část, která má přímou vazbu na prostějovské občany židovského původu, kteří se do těchto aktivit zapojili a to skutečně na všech frontách, kde českolovenští vojáci bojovali.

Na výstavě se spolupodílí také Klub vojenské historie Dukla, který pomůže s dobovými artefakty a ukázkou výstroje a výzbroje bojujících na východní frontě.

Bratři Bleichfeldovi původem z Prostějova

Výstava je věnována židovským vojákům, kteří bojovali na všech frontách proti nacistům, a kteří bojovali za naši svobodu.

„Z osob židovského původu, které emigrovaly konkrétně z Prostějova, se zvlášť mladší svobodní muži často zapojili do zahraničních armád. Na východě vstupovali do Rudé armády, na západě do za armád Spojenců,“ říká předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

Od roku 1940 byly součástí britské armády zvlášťní židovské pěší setniny z židovských obyvatel tehdejší Palestiny, z nichž roku 1942 vznikly tři prapory, bojující v Egyptě a Itálii. Jejich členy byli samozřejmě i lidé pocházející z Československa…

„Můj otec Max Bleichfeld se narodil v Prostějově v roce 1923. Do tehdejší Palestiny se dostal v roce 1938. Rodiče a sestra zůstali v Prostějově,“ popisuje příběh svého tatínka Ofer Pelled z Jeruzaléma. „V osmnácti nebo devatenácti letech vstoupil do bojů proti nacistům v Evropě. Z rodiny přežil jen on a jeho bratr Bedřich, který také stačil před Hitlerem prchnout. I Bedřich se zapojil do bojů proti nacistům,“ dodává Ofer.

Kromě panelů mapujících osudy židovských bojovníků, které organizátorům zapůjčil Historický ústav věd České republiky, budou k vidění i panely věnující se osudům vojáků rekrutujících se z židovských obyvatel Prostějova. Dále návštěvníci uvidí artefakty spojené s druhou světovou válkou zapůjčené od členů Klubu vojenské historie DUKLA, ze soukromého muzea v Šumperku a z Vojenského historického ústavu Praha.

„Muzeum a galerie v Prostějově pak doplní výstavu trojrozměrnými předměty vztahujícími se ke koncentračním táborům. Faktem totiž je, že když se po válce vrátili přeživší vojáci židovského původu do Prostějova, zjistili, že drtivá většina jejich příbuzných skončila právě v koncentračních a vyhlazovacích táborech,“ uzavírá ředitelka muzea Soňa Provazová.

Výstavu pořádá spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově, p. o. a Statutárním městem Prostějovem ve Špalíčku, Uprkova 18 od 30. 9. do 20. 10. 2019. Vernisáž výstavy za účasti Vladimíra Seligera, vnuka jednoho z prostějovských židovských bojovníků a absolventa Gymnázia Jiřího Wolkera Bedřicha Seligera, se uskuteční 29. 8. 2019 v 17:00 hodin.

Organizátoři děkují i dalším subjektům, které pomohly výstavu realizovat:
Oblastní muzeum v Děčíně
Zemský archiv Opava
Pan Ivan Čech

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém

24.08.2019 19:43 6

Klíčová slova