Praha Jeruzalém

Zprávy z oblastí spravovaných Palestinskou samosprávou říkají, že obtížné ekonomické podmínky stále hůře dopadají na životy obyčejných lidí.

Od: ICEJ News, 7. srpna 2019

„Za posledních sedm měsíců jsme dostali jen polovinu našich platů. Učitelé a zaměstnanci veřejné správy mohou pro své rodiny stěží nakoupit jen to nejnutnější,“ řekl Hilmi Hamdan, generální sekretář Palestinské učitelské unie pro The Media Line. Dodal, že navzdory těžkostem většina Palestinců podporuje postoj PA ohledně odmítnutí přijímat daně a dovozní cla vybraná Izraelem.

„Palestinci jsou izraelskou okupační politikou a finančním vydíráním PA zasaženi jako celek. Cílem izraelské politiky,“ pokračoval Hamdan „je vyvíjen tlak na naše vedení, aby přijalo tzv. Dohodu století a ukončilo palestinskou věc… stojíme za PA a jejími postoji.“

09.08.2019 06:36 Daniel Žingor172Zdroj: ICEJ Jeruzalém

Klíčová slova