Praha Jeruzalém

Izraelští badatelé se při řešení problému odpadních vod opírají o moudrost přírody.

Kvůli nízké dostupnosti vody na Blízkém východě se Izrael stal jedním ze světových leaderů v recyklaci vody; Izrael recykluje 90 %  veškerých svých odpadních vod, především pro zemědělské účely. Firma s názvem Ayala Water&Ecology přišla s novým systémem, jehož cílem je posunout dál snahu Izraele zásobit svou rapidně narůstající populaci dostatkem vody.

“Chtěli jsme dosáhnout holistického přístupu: ošetřit vodu a půdu, zabránit záplavám a vyčistit vzduch, “ říká Eli Cohen, ředitel Ayala.

Biomimetika nebo též bioinspirace je technika spočívající ve studiu přírody ve všech jejích formách (zvířata, rostliny, mikroorganismy, ekosystémy, …), od níž se pak experti učí, aby vyvinuli méně znečišťující a udržitelnější technologie, především v oblasti čištění půdy. V procesu vyvinutém Ayalou se počítá s odvodňovacími vlastnostmi půdy a  schopností rostlin absorbovat vodu, díky kterým se z nahnědlých odpadních vod produkovaných dobytčím průmyslem stane voda průzračně čistá.

Kromě masa, mléka a vajec produkuje dobytčí průmysl odpady, které škodí prostředí. Hromadění velkého množství odpadů je důsledkem snahy farmářů o maximální zisk ve světle stále větší poptávky po jejich produktech. Likvidace těchto odpadů je ale stále výzvou jak finanční, tak environmentální. Objem odpadu vytvořený dobytčími a drůbežími farmami v USA je například téměř 13 x větší, než u celé lidské populace. Ve Spojeném království je ročně vyhozeno 150 milionů tun dobytčího odpadu přímo do životního prostředí.

Badatelé z Ayala Water&Ecology při řešení tohoto problému objevili rostlinu, “šampiona” v čištění půdy. Tento zázračný sukulent – Sesuvium portulacastrum – hojně se vyskytující při pobřežích moří a oceánů, představuje se svými mnohými klady velkou naději. Za prvé má nejvyšší kapacitu absorbovat odpadní látky z půdy, a tím ji čistit, za druhé je velmi užitečná v kosmetice a farmacii díky svým antioxidačním a uklidňujícím účinkům. 

Odpady s přidanou hodnotou

“Navrhujeme změnu přístupu, z lineární zemědělské ekonomiky na cirkulární,” říká Dr. Ezra Orlofsky, izraelský badatel z Ben Gurionovy univerzity, který pracoval v Ayala 6 let. Orlofsky se chce vyhnout vyhazování odpadních vod. “V lineárním konceptu máte krmivo jako vstupní vklad, aby tak byl vytvořen produkt, a následně vzniká pevný nebo tekutý odpad; zatímco v cirkulárním přístupu jsou zvířata krmena, aby vytvořila produkt, a vzniklý odpad je využit tak, že se stane opět zdrojem, z něhož zvířata znovu čerpají.

Biomimetický přístup může pomoci při recyklaci odpadních vod, má ale rovněž pozitivní dopad na lidské zdraví. Současné zacházení s městskými odpadními vodami ohrožuje zdraví lidí, protože zdroje vody mohou být kontaminovány patogeny a toxickými látkami. Nákaza je také možná skrz konzumaci masa či mléka od zvířat, která se pasou na lukách zavlažovaných odpadními vodami. Potenciálnímu zdravotnímu riziku čelí také lidé pracující se splašky nebo ti, kdo bydlí blízko polí zalévaných nečištěnou odpadní vodou.

Řešení je prosté, říká Dr. Orlofsky: “dobytek je nakrmen, vznikne hlavní produkt (maso, mléko, vejce), odpad je zhodnocen a ještě dostanete hodnotný vedlejší produkt.”

Redakčně upraveno. 

03.08.2019 06:06 Adéla Pegleyová422Zdroj: NoCamels.com

Klíčová slova