Praha Jeruzalém

10. 09. 2019 17:00 – 24. 09. 2019 00:00

úterý 10. září od 17.00
Přednáška: Voda pro Izrael – naděje pro Českou republiku
(přednáší Ing. Jaromír Vykoukal, přední popularizátor vojenské historie)

Aktuální téma, jak se efektivně hospodaří s nedostatkem vody v Izraeli.

úterý 17. září od 17.00
Přednáška: Vraclav – místo lázeňství a barokní mystiky
(přednáší Mgr. Zdeněk Horák, správce depozitáře Orlického muzea)

úterý 24. září od 17.00
Přednáška: Regulace řeky Orlice v Chocni v období 1. republiky
(přednáší Mgr. Michal Hofman, vedoucí Orlického muzea).

K vidění – unikátní a dosud nezveřejněná fotografie z regulace řeky.

Všechny přednášky se konají v sále Orlického muzea, vstupné 30 Kč, změna programu vyhrazena.

Voda pro Izrael – naděje pro Českou republiku

Sucho ve všech jeho podobách je problém, který provází naši zemi stále viditelněji už více než 10 let. Situace se nelepší, a je otázkou, jestli se v reálném časovém horizontu změnit může. Evidentně se v naší zemi zaspalo a stav se stále horší. Přednáška má dvě části. V první se podíváme na jeden region, kde je situace obvzláště tíživá a ve druhé potom do Izraele, kde dokázali malý vodohospodářský zázrak.

Jižní Morava je dnes jeden z nejsušších regionů ve střední Evropě. Přitom ještě nedávná minulost ale ukazuje jiný stav. Kdo dnes ví, že nedaleko Brna se ještě před 170 lety nacházela tři velká slanovodní jezera, pozůstatek pravěkého Sarmatského moře? Jak je to se srážkami, odparem a schopností krajiny Jižní Moravy zadržovat vodu?

Mapa Čejčského slaného jezera dle prvního vojenského mapování

Kdo si dnes uvědomí kolik vodních ploch, kilometrů vodních toků a mokřadů na Jižní Moravě zmizelo? Jsou možnosti to nějak napravit v reálném časovém horizontu?

Pravda je, že s vodou se v naší zemi zacházelo špatně a tento stav trvá. Účastníci uvidí, nemálo pravdivých map a uslyší závěry, které je překvapí, stejně jako překvapily autora přednášky.

Regulování řeky Dyje za Rakouského císařství a Morava u Starého města. Po roce 1948. Kdo si dnes uvědomí, kolik vodních ploch, kilometrů vodních toků a mokřadů na Jižní Moravě zmizelo?

Izrael je světovou jedničkou v péči o vodu, zavlažování a výrobu pitné vody odsolováním. Dnešní měnící se klima a postupné vysychání Evropy jako kontinentu vede k tomu, že jeho zkušenosti jsou stále cennější. Díky nadstandartním vztahům, které naše země s tímto státem má, k těmto zkušenostem máme neomezený přístup. I o tom bude naše přednáška.

Přednáška je doplněna mnoha dobovými a současnými fotografiemi, mapkami a fotografiemi mnoha aktérů událostí, které v čase a prostoru popisuje. Dále se přítomní podívají i na možnosti, které s malými náklady umožní rychlé řešení umírání nově vysazené zeleně a také to, že v naší zemi jsme v minulosti dokázali i věci progresivní a přínosné.

04.09.2019 05:28 Filip Malíček272Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova