Praha Jeruzalém

S ohledem na vývoj hrozeb na Blízkém východě a v severní Africe izraelský a marocký ministr znovu zdůraznili význam posílené dvoustranné spolupráce.

Od: United with Israel, 24. listopadu 2021

Ministr obrany Benny Gantz a J. E. Abdellatif Loudiyi, marocký ministr delegovaný a pověřený národní obranou, podepsali ve středu v Rabatu průlomové memorandum o porozumění v oblasti obrany.

Dohoda poskytuje pevný rámec, který formalizuje obranné vztahy mezi zeměmi a vytváří základ, který podpoří jakoukoli budoucí spolupráci. Umožní obranným institucím obou zemí využívat intenzivnější spolupráci v oblasti zpravodajství, průmyslové spolupráce, vojenského výcviku a dalších.

Dohoda je významným krokem k prohloubení vztahů Izraele a Marockého království, které již nyní těží ze zvýšené hospodářské spolupráce, bilaterální turistiky a vřelých mezilidských vztahů.

Po slavnostním podpisu ministři vedli plodnou diskusi, během níž Gantz vyjádřil vděčnost Jeho Veličenstvu králi Mohammedovi VI. a svému hostiteli, ministru Loudiyimu, za podporu rozšiřování vazeb mezi oběma zeměmi.

S ohledem na vývoj hrozeb na Blízkém východě a v severní Africe ministři znovu zdůraznili význam posílené dvoustranné spolupráce. Gantz rovněž zdůraznil důležitou úlohu Marockého království při udržování míru a stability v regionu a upozornil na potřebu dalšího rozšiřování normalizace a mírových dohod s novými partnery.

Od podpisu Abrahámských dohod Izrael dosud normalizoval vztahy se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem, Súdánem a Marokem.

Ve středu brzy ráno se Gantz poklonil mauzoleu krále Mohameda V. Položil slavnostní věnec a do návštěvní knihy zapsal vzkaz marockému národu. Podle mluvčího izraelské vlády vzkaz vzdává hold bohaté historii, kultuře a odkazu Maroka a oceňuje prohlubující se vztahy mezi Izraelem a královstvím.

„Právě jsme s Marokem podepsali memorandum o porozumění v oblasti obranné spolupráce. Jedná se o velmi významný počin, který nám umožní pracovat na společných projektech a podporovat průmyslovou spolupráci. Vztahy mezi Izraelem a Marokem by se měly rozšiřovat a prohlubovat,“ prohlásil Gantz.

Podle Světové federace marockých Židů je téměř milion izraelských Židů marockého původu, což z nich činí jednu z největších komunit v židovském státě. Zdá se, že jsou velmi spokojeni s vazbami navázanými mezi oběma zeměmi.

26.11.2021 06:17 Daniel Žingor98Zdroj: United with Israel

Klíčová slova