Praha Jeruzalém

Současná dlouhodobá vládní politika zakazuje jakékoli židovské modlitby na Chrámové hoře, nejposvátnějším místě judaismu.

Od: TPS, 22. května 2022

Sekretariát izraelské vlády vydal v neděli večer oficiální prohlášení, v němž objasňuje rozhodnutí jeruzalémského magistrátního soudu týkající se Chrámové hory.

V neděli některá média mylně informovala o tom, že soud rozhodl, že Židé se musí smět při návštěvě Chrámové hory v Jeruzalémě klanět a odříkávat modlitbu „Šema Jisrael“.

Současná dlouhodobě platná vládní politika zakazuje Židům jakékoliv modlení na Chrámové hoře.

V průběhu let byli lidé dokonce vyslýcháni nebo zadrženi policií jen proto, že při návštěvě místa tiše stáli na jednom místě se zavřenýma očima.

Jeruzalémský magistrátní soud však tuto politiku nezrušil. Pouze zrušil soudní příkaz uložený třem židovským mladíkům, kterým bylo zakázáno vrátit se na Chrámovou horu.

„Nedošlo a ani se neplánuje žádná změna statusu quo Chrámové hory,“ stojí ve vládním prohlášení.

 

„Rozhodnutí magistrátního soudu se zaměřuje výhradně na záležitost chování nezletilých, kteří mu byli předvedeni, a nezahrnuje širší rozhodnutí týkající se svobody vyznání na Chrámové hoře.“

„Pokud jde o konkrétní trestní věc, o kterou se jedná,“ dodává se v prohlášení, „vláda byla informována, že stát podá odvolání k okresnímu soudu.“

23.05.2022 05:12 Daniel Žingor79Zdroj: World Israel News

Klíčová slova