Praha Jeruzalém

Není žádným tajemstvím, proč se Biden rozhodl propagovat nepravdu, že palestinští Arabové mají v zemi „hluboké a starobylé kořeny“. Názor…

Autor: Stephen M. Flatow 26. července 2022 22:42

„Izraelci i Palestinci mají v této zemi hluboké a starobylé kořeny,“ prohlásil prezident Joe Biden na své tiskové konferenci 14. července v Jeruzalémě.

První podmět prezidentovy věty je samozřejmě pravdivý. Druhý je však zcela nepravdivý.

Palestinští Arabové nemají ve Svaté zemi ani „hluboké“ ani „starobylé“ kořeny. Jejich kořeny jsou mělké, nedávné a z velké části umělé.

V 80. letech 19. století tam žilo méně než 300 000 Arabů a ti si neříkali „Palestinci“. Sami sebe definovali jako „jižní Syřany“ nebo jako příslušníky určitých klanů.

Když v následujících desetiletích začali židovští průkopníci rozvíjet tuto oblast, hrnuli se do ní nelegální arabští přistěhovalci ze sousedních arabských zemí, které lákala vyhlídka na pracovní místa a vyšší životní úroveň. Britské úřady před tímto masovým přílivem Arabů zavíraly oči.

Britové obsadili zemi hovorově nazývanou „Palestina“ během první světové války. V roce 1922 se rozhodli zemi rozdělit. Arabové dostali 78 % území na východní straně řeky Jordán. Ta se nazývala „Transjordánsko“, později „Jordánsko“. Arabští obyvatelé se zázračně neproměnili z „Palestinců“ na „Transjordánce“ a „Jordánce“. Svévolné připlácnutí názvu na region nezměnilo jejich identitu.

 

Teprve v 60. letech 20. století pod vedením Sovětského svazu začali arabští propagandisté aktivně nazývat arabské obyvatele oblasti „Palestinci“. Tyto termíny neměly žádný historický základ a byly vymyšleny za účelem prosazování protiizraelské agendy. Skutečnost, že OSN a západní zpravodajská média tento jazyk převzaly, jej nečinila legitimním.

Naproti tomu archeologové téměř denně vykopávají nové důkazy o velmi hlubokých a starobylých kořenech židovského národa v Zemi izraelské. V posledních několika letech došlo k řadě objevů, které dokazují historickou přítomnost Židů v této oblasti.

V Dolní Galileji byla objevena 2000 let stará rituální lázeň (mikve) – to znamená, že obyvatelé tohoto regionu praktikovali stejné náboženské rituály, jaké dnes praktikují Židé na celém světě. Tito Galilejci byli Židé. Nebyli to „Palestinci“. Slovo „Palestina“ tehdy ještě nebylo vynalezeno.

Při vykopávkách na parkovišti Givati v Jeruzalémě objevili archeologové nápisy v hebrejštině staré 2 600 let. Jedním z nich byla kamenná pečeť se slovy „patřící Ikkarovi, synu Matanjahuovu“. Druhým byl hliněný otisk pečeti, na němž stálo: „patřící Nathanu-Melechovi, služebníku krále“. Nebyly v arabštině. A jména nebyla Jásir ani Mahmúd.

Vykopávky z univerzity v Severní Karolíně objevily dvě ohromující mozaiky na místě 1600 let staré synagogy poblíž města Huqoq v severním Izraeli. Jedna z nich zobrazuje scénu z exodu Židů ze starověkého Egypta. Druhá zobrazuje obrazy založené na verších z knihy Daniel v Tóře. Mozaiky nezobrazují výjevy z Koránu. Není na nich nic arabského islámského ani „palestinského“.

Nové laboratorní testovací metody vyvinuté na Ben-Gurionově univerzitě rozluštily popis na 3 000 let staré pečeti: jsou na ní hebrejská slova „L’Shema, ever Yerov’am“, tedy „Patří Šemovi, služebníku (nebo ministru) Jeroboamovi“. To je židovský král Jeroboám II., který vládl v Zemi izraelské před téměř 3 000 lety.

Není žádným tajemstvím, proč se Bidenova administrativa rozhodla propagovat nepravdu, že palestinští Arabové mají v zemi „hluboké a starobylé kořeny“. Je to ústřední argument pro to, aby byl v Judeji a Samaří, podél staré devět kilometrů široké hranice Izraele, zřízen palestinský arabský stát.

Ostatně to řekl i sám prezident Biden. Jeho poznámka o „hlubokých a starobylých kořenech“ byla doslova ve stejné větě jako jeho výzva k „řešení dvou států pro dvojí lid“.

Zní to férově. Zní to rozumně – dokud se trochu nezorientujete v historii a neuvědomíte si, že arabská strana má na východě „Palestiny“ suverénní stát už celé minulé století. A dokud si neuvědomíte, že Arabové v Judeji a Samaří nemají „hluboké“ nebo „starobylé“ kořeny a že mnozí z nich jsou nelegální přistěhovalci nebo potomci nelegálních přistěhovalců. A samozřejmě dokud si neuvědomíte, že vytvoření druhého palestinského státu dnes znamená zmenšení Izraele na šířku pouhých devíti kilometrů.

Chápu, proč si palestinští Arabové museli vymyslet historii v Zemi izraelské, protože tam žádnou skutečnou historii nemají. Chápu, proč šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás 20. února v Radě bezpečnosti OSN řekl: „Jsme potomci Kanaánců, kteří v zemi žili před pěti tisíci lety a nepřetržitě tam zůstali dodnes.“ To je to směšná lež, kterou zdiskreditovali všichni archeologové, antropologové a historici hodní toho jména.

Je však smutné, že se prezident Spojených států snížil k tvrzení, které přispívá k tak nehoráznému historickému revizionismu.

28.07.2022 05:45 Daniel Žingor378Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News