Praha Jeruzalém

Tisíce lidí přišly do izraelského zábavního parku Superland, aby oslavili bar a bat micva 800 dětí, které přišly o jednoho nebo oba rodiče.

Tisíce lidí vyrazily tento týden do izraelského zábavního parku Superland, aby oslavily bar a bat micva 800 dětí, které přišly o jednoho nebo oba rodiče.

Akce byla sponzorována izraelským Národním pojišťovacím institutem (Bituach Leumi), konkrétně jeho pobočkou, jež pracuje přímo s rodinami, které utrpěly tragickou ztrátu. Akce proběhla také ve spolupráci s Colel Chabad, izraelskou nejdéle fungující organizací sociálních služeb, která od roku 1788 pomáhá izraelským potřebným, starým lidem, vdovám a sirotkům.

Kromě plného přístupu na všechny atrakce, které byly otevřené pouze pro účastníky, bylo po celý den v parku k dispozici karnevalové občerstvení, nápoje, kompletní obědový bufet a hudební zábava. Zvláštní oblast parku byla zřízena jako „MitzvahLand“, která zahrnovala psaní na pergamen pro tfilin, stavbu pouzdra na mezuzu, výrobu medu, přípravu svícnů a pečení chaly a další činnosti. Každé dítě také dostalo speciální dárek k oslavě dospívání.

„Bylo úžasné vidět tolik lidí – 4000 prarodičů, rodičů, bratrů a sester – vyjít oslavit tuto významnou událost v životě těchto mladých mužů a žen,“ řekl rabín Mendy Blau, izraelský ředitel Colel Chabad.

K oslavě se připojil ministr sociální péče Meir Cohen, ředitel Bituach Leumi Meir Spiegler, vedoucí pobočky Bituach Leumi Carmel Satinger a také sociální pracovníci a zaměstnanci Bituach Leumi z celé země, kteří těmto rodinám po celý rok pomáhají.

„Všechny tyto děti zažily bolest a těžkosti a zaslouží si jakékoliv štěstí,“ řekl rabín Sholom Duchman, ředitel Colel Chabad. „Je tak důležité, aby se nejen děti cítily, že jsou viděny a je o ně postaráno. Tento pocit je důležitý také pro jejich širší rodiny, zvláště v době, kdy rodič hraje tak zásadní roli.“

Autor: Israel National News, 30. října 2022

01.10.2022 08:36 Kristýna Kupková101Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova