Praha Jeruzalém

Je to jasné z Ježíšova příkladu, z teorie spravedlivé války i z vlastních výroků Hamásu.

Autor: Gerald McDermott, Christianity Today, 17. října 2023

Všichni už jste slyšeli o zmasakrovaných izraelských miminkách, viděli hrůzné video s unesenou mladou Židovkou, kterou tahají za vlasy a z jejíhož rozkroku zřejmě teče krev, četli o 85leté babičce unesené do Pásma Gazy bez potřebných léků, aby zemřela sama a ve velkých bolestech.

Nyní už víte, že teroristé Hamásu postříleli děti, znásilňovali ženy, vytrhávali miminka z náruče rodičů. Možná jste slyšeli, jak jedna z těch, kdo přežily masakr na hudebním festivalu, vyprávěla: „Kluk, který byl se mnou, pořád křičel a prosil o život… A pak křičet přestal. Zavraždili ho před mýma očima.“

K dnešnímu dni (17. října, pozn. překl.) víme, že Hamás zavraždil více než 1400 Izraelců, na 3000 jich zranil a zhruba 200 jich drží jako rukojmí. Útok na Izrael se srovnává s americkým 11. zářím. Mohl by se také srovnávat s porážkou spojenců u Dunkerku, se situací na začátku války o přežití, jejíž výsledek byl nejistý.

Pro křesťany, kteří tyto hrůzy sledují zdálky, je třeba, aby odsoudili zlo páchané Hamásem a aby uznali, že je nutné se mu postavit na odpor.

Mělo by to být samozřejmostí, ale někteří křesťané odmítají Hamás za jeho barbarská zvěrstva odsoudit. Například stanovisko americké Episkopální církve zmiňuje „čas násilí“, ale nemluví o tom, že jeho iniciátorem byl Hamás, naznačuje, že základní příčinou je „okupace“, a tvrdí, že reakce Izraele je „nepřiměřená“. Spojená metodistická církev obdobně mluví pouze o „eskalaci násilí“ a nabádá „obě strany, aby nesahaly k dalšímu násilí“.

Žádné další násilí? Řekli bychom totéž, kdyby teroristé zabili poměrné množství Američanů? (V poměru k počtu obyvatelstva by to bylo asi 40 000 mrtvých.) Jak argumentuje Elliot Kaufman z listu The Wall Street Journal, vyváženost vůči zlu Hamásu vlastně znamená výzvu, aby se Izrael vzdal namísto aby se bránil: potom se jeho nepřátelé vrátí a budou ve svých masakrech pokračovat.

To není jediný bod, kdy si taková tvrzení zaslouží bližší zkoumání. Jak může být „okupace“ důvodem barbarství Hamásu, když Izrael přestal Gazu okupovat v roce 2005 a Hamás v tomto městském státě vládne od roku 2007?

Ještě důležitější však je, že řeči o „okupaci“ budí u mnohých dojem, že Hamás se chce o území s Židy dělit. Hamás však otevřeně prohlašuje, že chce vyhnat každého Žida do moře a zabít každého, který by se snažil zůstat. To je význam populárního sloganu „From the river to the sea, Palestine shall be free“ (Palestina bude svobodná od řeky k moři, tedy celé území dnešního Izraele má být judenrein, pozn. překl.).

To není nefér tvrzení odpůrců. Článek 7 zakládající charty Hamásu cituje Mohamedův výrok z hadís: „Soudný den nenastane, dokud nebudou muslimové bojovat se Židy, kdy se Žid bude schovávat za kameny a stromy. Kameny a stromy budou volat: Ó muslime, ó Abdulláhu, za mnou je Žid, pojď a zabij ho.“

Hamás se od svých antisemitských kořenů neodchýlil. Vysoký představitel Hamásu Moussa Abu Marzouk řekl v roce 2021, že jeho organizace chce, aby Izrael „skončil tak, jak začal“. Válka, kterou teď Hamás proti Izraeli rozpoutal, není o okupaci. Jejím cílem je likvidace státu Izrael a všech jeho Židů.

Je tedy plánovaná izraelská reakce —zničení Hamásu — nepřiměřená? Článek 51 Charty OSN stanoví, že každá země má „inherentní právo“ bránit se proti ozbrojenému útoku. Reakce musí splňovat zásadu proporcionality, jejíž součástí je snaha maximálně se vyhnout zabití civilistů.

Izrael dělá pro to, aby se vyhnul civilním obětem, víc než kterákoli jiná mocnost. Úplně se tomu však vyhnout je nemožné, když Hamás používá živé štíty, jak Palestince, tak nyní izraelské rukojmí, a umisťuje svá velitelská stanoviště do nemocnic, škol a mešit. Hamás teď zabraňuje civilistům v Gaze uposlechnout izraelské výzvy, aby se evakuovali a vyhnuli se tak izraelským bombám.

Už proto se srovnávání počtu mrtvých civilistů mezi Palestinci a Židy míjí smyslem. Hamás záměrně útočí na civilisty, zatímco izraelské síly se snaží oběti mezi civilisty minimalizovat. A i když se jim to nepodaří, za palestinské civilní oběti nese odpovědnost Hamás, protože je krutě nutí zůstávat mezi teroristy, na které Izrael po právu cílí.

Touha Hamásu „zničit Izrael přinesla Palestincům pouze válku a smrt“ píše odborník na Blízký východ Bassam Tawil. „Aby dosáhl svého cíle vyvraždit Židy a zlikvidovat Izrael, Hamás je připraven obětovat nekonečné množství Palestinců.“

Rozlišovat tyto věci je důležité pro správnou reakcí křesťanů na tuto válku. Zaprvé, Starý i Nový zákon nás vyzývá, abychom nenáviděli zlo. V Přísloví čteme „Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo“ (Přísloví 8:13) a apoštol Pavel nás nabádá, abychom „si ošklivili zlo“ (Římanům 12:9). Zlo Hamásu máme nenávidět – a nebát se to říct veřejně.

Není přehnané srovnávat antisemitismus Hamásu s nacismem. Je faktem, že Hamás pochází z Muslimského bratrstva, mezi jehož prvními vůdci v Izraeli byl jeruzalémský muftí Amin al-Husseini, kterého nacisté platili za rozhlasové pořady vyzývající muslimy, aby všude zabíjeli Židy.

Být proti islámu není islamofobní. Je mnoho muslimů, kteří také nenávidí Hamás a doufají, že Izrael ho zničí. Můžeme usilovat o zničení nacistům podobného Hamásu, aniž bychom démonizovali všechny muslimy.

Ježíš nenáviděl zlo. Ve druhé kapitole Zjevení chválí sbor v Efezu, že „nenávidí skutky nikolaitů stejně jako já“. Šlo o skutky modlářství a sexuální nečistoty (viz Zj 2:14–15).

Ježíš také dával najevo, že není pacifista, nýbrž, slovy Kazatele, ví, že existuje „čas války“ (Kazatel 3:8). Ve svém podobenství o zlých správcích na vinici mluví o tom, že pán vinice „zlé bez milosti zahubí“ (Matouš 21:41). Je to tentýž Ježíš, jehož plášť je zbrocený krví a z jehož úst vychází meč, kterým jsou zlí pobiti (Zjevení 19:13,21) — a tentýž Ježíš, který podle Judy „zahubil ty, kteří neuvěřili“ (Juda 5).

Ježíš nás sice vyzývá, abychom milovali své nepřátele, to však neznamená, že nemáme nenávidět zlo. Jeho slova nejsou v rozporu s tragickou nutností, aby se národy bránily proti těm, kdo usilují o jejich zničení.

To je několik biblických argumentů (je jich mnohem víc) pro druhou reakcí křesťanů: je třeba konflikt analyzovat v rámci teorie spravedlivé války.

Základem této teorie je myšlenka, že genocidní pokus o vyhubení národa, země nebo etnické menšiny je vždycky velké morální zlo. Přesně o to usiluje Hamás a přesně to se Izrael snaží nedělat.

Druhou zásadou spravedlivé války je rozlišování: lidé, kteří neválčí, by nikdy neměli být přímo a záměrně cílem. Opět, přesně toho se Hamás dopustil svými hrůznými útoky na miminka, děti, neozbrojené ženy a starce, zatímco Izrael před útokem varuje nevinné Gazany, aby utekli.

Třetí zásadou je přiměřenost. Odveta by měla být úměrná utrpěné újmě a sekundární následky, jako je neúmyslné zabití civilistů, musí být úměrné vojenskému přínosu útoku. Cílem Izraele je bránit se proti nepříteli usilujícímu o jeho zničení. Tím je válka proti Hamásu ospravedlněna. A když Hamás používá civilisty v Gaze jako lidské štíty, nepřiměřenost je na straně Hamásu, který takto brutálně ohrožuje vlastní lidi.

Konečně, křesťané by měli rozpoznat, že válka Hamásu proti Izraeli je také válkou proti křesťanům. Jeho cílem je vyhubit křesťany na této planetě. „Nemluvíme jen o osvobození naší země,“ řekl vloni spoluzakladatel Hamásu Mahmoud al Zahar. „Celých 510 milionů čtverečních kilometrů planety Země bude podřízeno systému, v němž není žádná nespravedlnost, žádný útlak, žádný sionismus, žádné zrádné křesťanství.“

V židovské tradici je jedno přísloví: „Kdo je laskavý ke krutému, bude krutý k laskavému.“ Křesťané chápou, že by nebylo spravedlivé být laskaví k nacismu. Právě tak musíme podporovat naše „starší bratry“ v Izraeli v jejich odhodlání ukončit krutost Hamásu.

Gerald McDermott je anglikánský teolog, který vyučuje na Jerusalem Seminary a Reformed Episcopal Seminary.

21.10.2023 05:00 Mojmír Kallus560Zdroj: christianitytoday

10 komentářů

 1. Karel Krejčí

  25. 10. 2023

  Odpovědět

  Israel je vinný kmen, na který jsme my křesťané naroubováni a bez něhož tedy žádné křesťanství nemůže existovat. Ale i samotný kmen je nakažen nemocemi, které pomalu sžírají tento svět. I "oni" se musí znovu probudit ...

 2. Petr Moravec

  23. 10. 2023

  Odpovědět

  Díky za tento článek, za konečně normální a čestný pohled na zlo k křesťanského hlediska. Je smutné, že žádný podobný nevydal papež ani synod ani sdružení biskupů apod. Křesťané - církev se diví, že o ně nikdo nejeví zájem, že kostely jsou prázdné, ale právě toto jejich korektní mlčení ve jménu "kristovy lásky" ať už se jedná o muslimské násilí v Evropě, migranty na hranicích Evropy či zvěrstva Hamásu v Izraeli z nich dělá jalový spolek odtažený od problémů tohoto světa a o takové nemá nikdo zájem.

  • Daniel Žingor

   24. 10. 2023

   Odpovědět

   Díky tentokrát patří "autorovi" tedy překladateli a předkladateli článku Mojmíru Kallusovi :)

 3. Zdeněk Hanák

  22. 10. 2023

  Odpovědět

  Ta titulní foto - vidíte jak se zelená? Autorita zeleného koně: Odh 6:8 "A viděl jsem, a hle, zelený kůň a ten usazený nahoře přes něj - jeho jméno je ten Smrtící - a ten hádés doprpvázel uprostřed něj a byla mu dána autorita zabíjet přes čtvrtinu země v meči a v nouzi a ve smrtícím a pod bestiemi země"- Doslovný překlad NK

  • Petr Moravec

   23. 10. 2023

   Odpovědět

   Dobrý den, co znamená Odh 6:8 ?

   • Zdeněk Hanák

    29. 10. 2023

    Odpovědět

    Odh znamená ODHALENÍ - je to doslovný překlade řeckého slova ÁPOKÁLUPSIS, což se většinou prezentuje jako ZJEVENÍ. To je naneštěstí tradiční nešvar, že se biblickým výrazům dává jiný význam než ve skutečnosti mají. Kniha "Zjeveni Janovo" - Jan se nikomu nezjevil, správně "Odhalení Janovi" - Janovi bylo odhaleno Ješuou co se bude dít. Výraz zjevení se objevuje v textu řecké části bible jen 4x a v 2.Korintským 12:1 jsou oba výrazy - "zjevení" a "odhalení" vedle sebe. "Není mi tedy snesitelné se chlubit, protože přijdu do těch zjevení (ř. óptasías) a odhalení (ř. ápokalúpseis) panujícího". No a když ti tradiční překladatelé udělají z odhalení zjevení, tak potom v tomto verši na místo zjevení dají vidění a namísto odhalení zjevení. No je to šílený maglasj, co se týká překladů písem.

   • Zdeněk Hanák

    29. 10. 2023

    Odpovědět

    Pokud se ale ptáte na výklad, tak je to ta pasáž Odh 6:1-8. Je to samozřejmě prorocká mluva, která popisuje čtyři koně - bílý, rudý, černý a zelený (většinou to všichni překládají jako sinavý, plavý, bledý apod, ale doslova je to zelený). Ty koně prezentují v podstatě světové autority, které měli světový vliv za posledních 2000 let. A všechny koně už jsou vypuštěni. Bílý kůň představuje papežství - falešná prezentace dobré zprávy. Všiml jste si že papež vždy chodí v bílém hábitu? Černý kůň prezentuje ekonomický systém, v podstatě kapitalismus - čemuž odpovídají i atributy měřice ječmene denár..., rudý kůň prezentuje komunismus, barva komunismu byla rudá ... a zelený kůň prezentuje Islám - viděl jste korán jakou má barvu? Zelenou a barvy Hamasu jsou zelené extra, proto při pohledu na tu úvodní foto kde se to zelená vlajkami hamasu jsem napsal tento odkaz Odh 6:8. Samozřejmě že všem těm koním odpovídají i dané atributy u nich zmíněné. Samozřejmě také toto téma je na hlubší studii i ve spojení s proroctvími Danielovými apod.

    • Petr Moravec

     5. 11. 2023

     Odpovědět

     Děkuji pane Hanáku. Zajímave. Přesto, že jsem věřící člověk, toto slyším poprvé. Všechno dává smysl, krom té černé...to mi přijde našroubované. I když na druhé straně o zhoubnosti nenasytnosti po moci a peněz, jenž zrodila kapitalismus, pochybovat nelze. A nenažraný kapitalismus = imperialismus a kolonismus zase vedl k britské zradě v Palestině, ke komunismu v Rusku, způsobuje mor politické korektnosti a lži, takže asi to tak bude...A co má být dál ? Víme ?

     • Zdeněk Hanák

      5. 11. 2023

      Odpovědět

      Já osobně věřím, že žijeme ve dnech kdy se před našima očima naplňují biblická proroctví o posledních časech před příchodem panujícího Ješuy. Že žijeme v době o které mluvil Ješua ve 24 kapitole Matouše a 21 kapitole Lukáše. V době, která směřuje k ustanovení vlády antichrista, - pro zajímavost podívejte se na tento odkaz: http://www.cesta-panujiciho.cz/plan-pro-tri-svetove-valky, Žijeme v době kdy je čas se narovnat a pozdvihnout naše hlavy, skrze to, že se blíží naše odvázání (Luk21:28)

     • Zdeněk Hanák

      5. 11. 2023

      Odpovědět

      Podívejte se ještě na tento odkaz - obzvláště posledních pár vteřin videa: https://www.youtube.com/watch?v=KgTiqaKSJNk. Je to reálné, nebo fotomontáž? Nevím, ale V každém případě je to zajímavé, v době kdy to video bylo uvedeno o zeleném koni ještě nikdo neučil. Tehdy to bylo normálně ve zprávách ...

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.