Praha Jeruzalém

Vedoucí levitů: Hašabiáš, Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři sloužili naproti nim a zpívali chvalozpěvy a děkovné písně podle nařízení Davida, muže Božího – sloužili naproti nim ve směnách. Nehemiáš 12:24

Autor: Adam Eliyahu Berkowitz 26. dubna 2024

Ve čtvrtek, třetí mezidobí Pesachu, se v Jeruzalémě shromáždili levité, aby si zopakovali svou hudební roli v Chrámu. Skupina asi dvou desítek levitů se shromáždila ve Starém městě, aby nacvičila svůj zpěv a přitom si oblékla oděv určený pro chrámové hudebníky ve Třetím chrámu.

Zpěv vyústil v tanec, který oslavoval radost z biblické slavnosti.

Levité také troubili na stříbrné trubky, které byly připraveny pro použití ve Třetím chrámu.

Chrámoví hudebníci byli tradičně vybíráni z kmene Lévi. Zohar vysvětluje, že levité byli vybráni, aby v Chrámu zpívali, protože jméno Levi znamená doprovázet a jejich hudba měla přimět ostatní, aby se přiblížili k Bohu. V dobách, kdy v Jeruzalémě stál Chrám, zpívali levité na patnácti stupních – což odpovídá patnácti písním výstupu v 15. žalmu -, které vedly z Ezrat Našim („Dvorana žen“) do Ezrat Jisrael („Dvorana Izraelitů“). Mišna uvádí, že na plošině nikdy nestálo méně než 12 levitů, ale jejich počet se mohl neomezeně zvyšovat. Zatímco obvykle nesměl žádný nezletilý vstoupit do Azary („nádvoří“), aby se zúčastnil bohoslužby, mladí levité se směli připojit ke zpěvu, aby „dodali zvuku líbeznost“, ale nesměli stát na stejné plošině s dospělými levity (Talmud Erchin 2,6).

V Bibli patřili ke kmeni Lévi Mojžíš a Áron. Kohanim (kněží) jsou potomci Árona a jeho potomci se stali podmnožinou kmene Lévi. Ostatní členové kmene byli Bohem vybráni, aby se vzdali svých dílů půdy v Izraeli a sloužili v Chrámu. Levitové vykonávali v Chrámu různé funkce včetně ostrahy a obsluhy všech hudebních potřeb.

Židovské komunity úzkostlivě dbají na zachování postavení levitů, které se dědí z otce na syna. Za způsobilé jsou považováni pouze židovští muži, jejichž otcové byli levity. Tvoří asi 4 % celkové židovské populace, jsou jim přiznávány význačné pocty při náboženských službách a jejich status levitů je uveden na náhrobcích.

Gaon z Vilna (mudrc Tóry z 18. století) řekl, že chrámová hudba bude posledním tajemstvím, které bude odhaleno před příchodem Mesiáše.

29.04.2024 05:48 Daniel Žingor688Zdroj: israel365news.com

1 komentář

  1. Andrea

    29. 4. 2024

    Odpovědět

    Čas pokročil, vďaka za tento článok.....Maranatha!!!

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.