Praha Jeruzalém

Izrael je rozhodnut přerušit veškeré styky s Palestinskou samosprávou kvůli sestavení její vlády, vedené Hamásem. Hamás utvořil vládu, ve které nejsou začleněny ostatní palestinské strany. Všechny strany, které v minulosti jednaly s Izraelem, byly z koalice automaticky vyloučeny. Izrael uvedl, že nadešel čas okamžiku pravdy pro předsedu Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse, který se musí rozhodnout, zda se chce podílet na teroristické entitě nebo ne. Ministr obrany Šaul Mofaz řekl, že „[Abbás]nezakrývá jejich záměry a základní principy a zve je, aby přeměnili palestinskou samosprávu na orgán teroru.“ Hlavní palestinský vyjednavač Saíb Irikát odpověděl: „Myslím, že Abbás jim [Hamásu] dá příležitost.“

21.03.2006 00:00 3