Praha Jeruzalém

Vláda zvažuje zachování některých nelegálních židovských osad ležících mezi osadami, které Izrael plánuje ponechat. Vláda tato stanoviště ponechá v případech, kdy slouží jasnému bezpečnostnímu zájmu, jakým je například ostraha silnic vedoucích do větších osad. Tento plán byl přednesen ministrem obrany aby uspokojil osadníky a posílil postavení vůdců osadníků. Někteří totiž souhlasili s tím, že opustí až 100 stanovišť za předpokladu, že jiná budou zachována. Mohou mezi ně patřit stanoviště blízko Ofry a Bejt El u Ramalláhu. Nicméně podle plánu Cestovní mapy musí být odstraněna všechna stanoviště vzniklá po ustanovení první vlády Ariela Šarona.

21.03.2006 00:00 10