Praha Jeruzalém

Největší archiv světa dokumentující dobu 2. světové války byl v úterý otevřen historikům a těm, kdo se zabývají dějinami holocaustu. Zástupci 11 zemí, které mají na starosti vedení archivu, se rozhodli archiv otevřít. Archiv se nachází v Bad Arolsen v Německu. Předseda Politického výboru Světového židovského kongresu
(The World Jewish Congress Policy Council), Yisrael Singer, řekl, že jsou potěšeni, že po 60 letech od holocaustu bude veřejnosti k dispozici miliony dokumentů, které jsou písemným důkazem masového vraždění Židů nacisty.“Je to rána pro ty, kdo holocaust odmítají,“ řekl Singer.

17.05.2006 00:00 2