Praha Jeruzalém

Přes všeobecně rozšířenou představu, že newyorští Židé jsou bohatí,ukázal nedávno provedený průzkum, že třetina z nich (asi 329 000 lidí), žije pod hranicí chudoby nebo blízko ní. Výsledky výzkumu byly prezentovány na zvláštní konferenci pořádané Městským výborem pro židovskou chudobu v New Yorku. Účastníky byli senátorka Hillary Clintonová, starosta Michael Bloomberg a Izraelský velvyslanec v New Yorku Aryel Mekel. Mekel se setkání zúčastnil proto, že velká část Židů zasažených chudobou jsou Izraelského původu. Mnozí z nich žijí a bydlí v USA nelegálně. Podle zprávy přednesené na konferenci žije 225 000 z 1 milionu Židů v New Yorku pod hranicí chudoby. Vydělávají méně než 26 000 dolarů ročně na rodinu se čtyřmi členy. Dalších 104 000 Židů v New Yorku žije na hranici chudoby s příjmem 38 000 dolarů na čtyřčlennou rodinu. Účastníci konference uzavřeli s tím, že Stát Israel a město New York budou spolupracovat na odstranění chudoby Židů.

21.06.2006 00:00 2