Praha Jeruzalém

[IMG R 10196]Nová studie provedená Van Leerovým Institute těsně před konferencí o rozvoji ultra-ortodoxní komunity v Izraeli ukázala, že pracuje méně než 50% dospělých příslušníků této komunity.
Jen 30% ultra-ortodoxních můžů a 40% ultra-ortodoxních žen má stále zaměstnání. 60% mužů dále uvedlo, že jejich jediným ohniskem zájmu je náboženské studium. Více než 40% žen se podobně vyjádřilo o péči o domácnost.
Pravidelný průzkum prováděný od roku 2002 ukazuje, že ultra-ortodoxní muži i ženy pracují každý rok více hodin. Také mnohem častěji než sekulární komunita Izraele říkají, že jsou se svojí prací spokojeni.
Téměř polovina ultra-ortodoxníxh zaměstnanců je spokojná se svými příjmy a 80% se cítí být svou prací naplňováno.
Muži z ultra-ortodoxní i sekulární společnosti pak bývají také více spokojeni se svým platem, než jejich ženské protějšky.
Průzkum byl prováděn mezi 7 000 dospělými z ultra-ortodoxní komunity, statistická odchylka je 3%.

12.11.2007 00:00 4

Klíčová slova