Praha Jeruzalém

Izrael je hlavním městem Státu Izrael a všechna ministerstva, až na výjimky, musí sídlit právě tam.

Od: World Israel News, 14. listopadu 2021

Vláda v neděli potvrdila, že se všechna ministerstva přestěhují do Jeruzaléma, jinak budou čelit sankcím, informovala hebrejská média.

Podle základního zákona „Vláda a Základní zákon“ je Jeruzalém hlavním městem Státu Izrael a všechna ministerstva, až na výjimky, musí sídlit právě tam.

Již v roce 2007 se měla ministerstva začít stěhovat. Mnohá z nich to však neudělala nebo si ve Svatém městě zřídila malá střediska a hlavní činnost si ponechala jinde.

Nyní dostalo ministerstvo financí pokyn neschválit prodloužení nájemních smluv mimo město, pokud nebudou v souladu s harmonogramem přechodu. Ministerstvo rovněž dostalo pokyn neschvalovat rekonstrukce.

Pokud ministerstva nedodrží podmínky, mohou jim hrozit sankce, včetně toho, že jim nebude povolen nákup dalších budov či vybavení kanceláří, nebo budou dokonce platit vyšší daně, vysvětlila média.

Ministr pro záležitosti Jeruzaléma a kulturní dědictví Zeev Elkin toto rozhodnutí chválil.

„Rozhodnutí vlády přesunout státní úřady do Jeruzaléma je významnou zprávou pro město, které se může ekonomicky rozvíjet, přilákat nové obyvatele a zaujmout pozici skutečného vládního města,“ uvedl Elkin v prohlášení citovaném hebrejskými médii. „Je načase, aby se všechny vládní úřady přestěhovaly do izraelského hlavního města.“

15.11.2021 05:53 Daniel Žingor161Zdroj: World Israel News

Klíčová slova