Praha Jeruzalém

Hlavní ukrajinský rabín však tvrdí, že se v krizi „není čeho obávat“.

Autor: Pesach Benson, United With Israel, 28. ledna 2022

Izrael varoval ukrajinské Židy, aby byli připraveni na možnou evakuaci, pokud vypukne válka s Ruskem. Židovští představitelé však uvedli, že situace zatím nedosáhla krizové úrovně.

„Není se čeho obávat,“ řekl jeden z hlavních ukrajinských rabínů rabín Moše Azman, kterého citoval deník Jerusalem Post. „Je to jen příležitost, kterou Izrael využívá k tomu, aby podpořil další aliju mezi ukrajinskými Židy.“

Rabín, kterého citoval deník Post, uvedl, že situace nedosáhla takové naléhavosti, aby to vůbec opravňovalo k takové diskusi.

Azmanova manželka souhlasila, ale dodala, že od dob holocaustu byla vždy připravena odejít v krátké době.

„Jsem třináctá generace na Ukrajině,“ řekla. „Celá moje rodina přežila holocaust jen díky tomu, že byla vždy připravena utéct, takže i já jsem vždy připravena.“

Tento týden se Izrael začal připravovat na potenciální letecký transport ukrajinských Židů. Představitelé v Jeruzalémě odhadují, že přibližně 75 000 ukrajinských Židů má nárok na izraelské občanství na základě zákona o návratu.

Největší koncentrace Židů je ve městech Kyjev, Oděsa, Charkov a Dněpropetrovsk a v jejich okolí. Není známo, kolik z nich by se rozhodlo odejít do Izraele nebo se přestěhovat jinam.

Podle listu Haaretz měl Izrael koncem 80. let 20. století pohotovostní plány pro nouzový letecký přesun velkého počtu Židů ze Sovětského svazu. Tyto plány se nyní oprašují a aktualizují.

Navzdory rostoucímu riziku války však nedošlo k výraznému nárůstu počtu ukrajinských Židů, kteří by se chtěli přistěhovat.

Posledním velkým leteckým transferem Izraele byla operace Šalamoun, tajná operace, při níž bylo uprostřed občanské války během 36 hodin evakuováno 14 000 etiopských Židů.

Napětí se zvýšilo, protože Moskva shromáždila podél rusko-ukrajinské hranice více než 100 000 svých vojáků.

30.01.2022 06:36 Daniel Žingor274Zdroj: United with Israel

Klíčová slova