Praha Jeruzalém

Návštěvníci tohoto historického zázraku ve středním Izraeli se mohou těšit na množství ohromující biblické archeologie.

Autor: Nosson Shulman, licencovaný průvodce, 19. května 2022

„Faraon, král egyptský, přitáhl, dobyl Gezer, vypálil ho a zabil Kanaánce, kteří ve městě žili. Dal ho jako svatební dar své dceři, Šalomounově manželce, a Šalomoun pak Gezer vystavěl.“ (1 Kr 9,16)

Dnes navštívíme Tel Gezer, zajímavé biblické místo ve středním Izraeli, které turisté navštěvují jen zřídka. Z dálky se zdá, že jde o nepopsatelný pustý kopec, ale návštěvníci tohoto historického divu se okamžitě setkají s množstvím ohromující biblické archeologie!

V kenaanských dobách byl Gezer významným městským státem s vlastním králem. Jeho význam byl dán především polohou na důležité křižovatce obchodních cest.

Infrastruktura města byla na svou dobu poměrně vyspělá, včetně důmyslného vodovodního systému.

Když děti Izraele po 40 letech strávených na poušti vstoupily do Svaté země, vedly válku s 31 kanaánskými městskými státy. Gezerský král a jeho vojsko padli v bitvě proti Jozuovi, ačkoli se jim nepodařilo město dobýt (Joz 10,33), bylo označeno za levitské město (Joz 21,21).

Gezer tak zůstal v kenaanských rukou až do dob krále Šalomouna.

O mnoho generací později faraon (ne ten z Exodu) Gezer dobyl a město zničil požárem. Když se jeho dcera provdala za krále Šalomouna, dal faraon Gezer svému novému zeti jako svatební dar. Šalomoun Gezer (a mnoho dalších měst) znovu vybudoval a opevnil a učinil z něj hlavní město oblasti.

O několik set let později, během asyrské invaze Tiglat-Pilesera, byl Gezer dobyt a zničen.

Během helénistických válek proti židovským Makabejcům (známým z Chanuky kolem let 167-142 př. n. l.) byl Gezer přestavěn na pevnost a helénisté jej využívali jako jedno ze svých hlavních vojenských velitelství. Makabejští se Gezeru zmocnili a nakonec zvítězili v pětadvacetileté válce a znovu vyhlásili židovskou nezávislost v Izraeli.

Po dobytí Římany se Gezer stal malým, bezvýznamným zemědělským městem a nakonec byl opuštěn.

Od počátku 20. století zde proběhlo několik velkých archeologických vykopávek, které přinesly významné nálezy včetně „gezerského kalendáře“, nejstarších (podle některých historiků) hebrejských nápisů, které kdy byly kdekoli nalezeny!

„Gezerský kalendář“ je opatřen pravděpodobně nejstaršími hebrejskými nápisy na světě. (Wikimedia Commons)

Přestože tuto lokalitu navštěvuje jen málokdo, turisté, které jsem sem přivedl, si ji velmi rádi prohlédli! Vřele doporučuji zařadit ji do programu své příští návštěvy!

Nosson Shulman je novinář a licencovaný průvodce v Izraeli specializující se na biblické prohlídky. Aby umožnil turistům zažít Izrael v době koruny, vytvořil nový hit Israel tour video series, který divákům přibližuje Izrael díky simulaci skutečných prohlídek. Chcete-li si prohlédnout jeho bezplatná videa s náhledy prohlídek, klikněte zde. Chcete-li si prohlédnout ukázkové trasy zájezdů nebo se informovat o možnostech soukromých zájezdů s individuálním plánem při vaší příští cestě do Izraele, klikněte zde.

24.05.2022 05:32 Daniel Žingor220Zdroj: United with Israel