Praha Jeruzalém

Nikdo si ani v nejhorších nočních můrách nepředstavoval, že mezi výhody, které dozorci poskytují vězněným teroristům, patří i vojákyně…

Autor: Shalom Pollack 2. srpna 2022 19:38

A to jsme si mysleli, že horší už to být nemůže.

Ukázalo se, že ředitel největší izraelské věznice Gilboa s vysokou ostrahou s vědomím a ve spolupráci se svými zaměstnanci kupčil s mladými židovskými vojákyněmi směrem k prominentním teroristům, kteří zabíjeli Židy.

Je všeobecně známo, že terorističtí vězni dostávají nezasloužené výhody včetně labužnického stravování, zábavy a akademického studia, ale nikoho ani v nejhorší noční můře nenapadlo, že by k tomu patřilo i to, že by si užívali s židovskými dívkami, které jim poslali jejich nadřízení.

Právě z této věznice s nejvyšší ostrahou před několika měsíci uprchlo šest teroristů.

Jak se to mohlo stát? Je to proces.

Podle všeho tento údajně šokující stav trvá už delší dobu, ale teprve nedávno. vyplul na povrch.

Není pochyb o tom, že před lety (řekněme – před Oslem) by to nepřipadalo v úvahu . Byly doby, kdy Izrael znamenal Žid. Izrael znamenal židovský stát.

Správně nebylo špatně.

Terorista je zavrženíhodný nepřítel židovského národa a jako s takovým by se s ním mělo zacházet. Židovka je sestra a dcera a je třeba ji milovat a chránit a ne nabízet ďáblu. A nikdo se nezmiňuje o tom, jak vrchní rabinát vedl prohraný boj o osvobození všech dívek od služby v IDF z důvodů cudnosti – ale nikdo si nepředstavoval, kam až to může dojít.

Co se tedy stalo?

V podstatě „progresivistické“ síly odlákaly mnoho Židů od našich národních, náboženských a základních lidských etických zakotvení.

Bez kořenů jde všechno stranou.

Mocenské síly trvají na tom, že nemůže existovat žádná definice dobra a zla, žádný rozdíl mezi zločincem a obětí, mezi lidmi, kteří se brání a těmi, kteří se je snaží vyhladit.

Žádný rozdíl mezi mužem a ženou.

V této atmosféře se počítají „vážné“ cíle, jako je profesní povýšení jako odměna za řízení „klidného“ vězení.

Jak už to tak bývá, vrchní ředitel věznice je Arab. Ano, nejsme snad všichni Izraelci. Židé, Arabové – žádný rozdíl. Je to jen práce. Když si Židé neváží sami sebe a nevěří si, proč by si měl vážit on? Myslíte si, že by si dovolil kuplířství s mladou Arabkou?

Oběti údajného sexuálního zneužívání a opakovaného znásilňování popisují, jak hlavní terorista v podstatě řídil vězení. Mezi ním a ředitelem věznice a personálem panovala plná spolupráce a výborné vztahy.

Klid byl cílem a pravděpodobně víc než jen klid. Ředitel a personál nechtěli mít problémy. poskytovali židovským vrahům výhody a oprávnění, která nakonec zahrnovala i židovské dívky.

 

Po uzavření dohod z Osla levicový Izrael podlehl narativu nepřítele; že „okupujeme“ jejich zemi. Izrael ukázal, že jsme ochotni zaplatit největší cenu, jakou může jakýkoli národ zaplatit – svůj smysl pro spravedlnost – těm, kteří usilují o naše zničení. Izrael se vzdal své půdy za „dohodu“ s řádnými vlastníky – které levice považuje za skutečné „domorodce“.

A i za tento dočasný klid se platí.

Mezitím se z policistů stali sociální pracovníci při jednání s „okupovanými“ Araby, ale vůči Židům zůstali přísnými vykonavateli zákona.

V posledních volbách byla protiizraelská strana Muslimské bratrstvo přizvána jako rozhodující faktor do izraelské vlády.

Tyto hranice byly překročeny, a pokud budou po volbách překročeny znovu, každý Arab, ať už terorista nebo ne – ve vězení nebo mimo něj – bude vědět, že je to jen otázka času. A trpělivosti.

Vítězství bude jejich. Židé ztratí svou pověstnou hrdost a odvahu – smysl pro spravedlnost. Tomu žádná atomová bomba nezabrání.

Celá IDF neodradila a vlastně ani nemůže odradit arabského teroristu od znásilnění židovské vězeňské dozorkyně – pokud k němu dojde za spolupráce bez kořenů, bez cti samotných Židů.

Když kmen Benjamín podpořil své soukmenovce, kteří znásilnili a zabili ženu z jiného kmene, všechny ostatní izraelské kmeny šly do války, aby vymazaly nemorálnost, která poskvrnila národ. Tento hrozný příběh je vylíčen v knize Soudců, aby nám byl poučením o židovské hrdosti a standardech.

Válka byla tehdy jedinou odpovědí.

Když se židovský národ chystal s Mojžíšem vstoupit do Země, Kanaánci zajali pokornou židovskou služebnou.

Mojžíš nařídil vyhlazení těch, kteří se odvážili zneuctít židovskou dívku.

I tehdy byla jedinou odpovědí válka.

Je čas jít do války – za náš národ a naši zemi. Válku za židovské hodnoty, židovskou hrdost a zemi s židovskými mravy, za kterou jsme se dva tisíce let modlili.

03.08.2022 05:41 Daniel Žingor405Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova