Praha Jeruzalém

Valné shromáždění OSN hlasovalo v poměru 90:30 vzpomínkovou akci připomínající to, co Arabové považují za „Den katastrofy“ – tedy den vzniku Izraele.

Autor: Elad Benari: 1. prosince 2022, 00:29

Valné shromáždění OSN se ve středu vyslovilo pro uspořádání vzpomínkové akce na počest 75. „Dne Nakby“ v souvislosti s izraelským Dnem nezávislosti.

„Dnem Nakby“ nazývají palestinští Arabové Den nezávislosti Izraele a v tento den si připomínají to, co považují za „katastrofu“, tedy vznik Státu Izrael, a to často násilnými protesty.

Pro toto opatření hlasovalo 90 zemí, 30 hlasovalo proti a 47 se zdrželo hlasování.

Proti opatření hlasovaly mimo jiné tyto země: Spojené státy, Kanada, Austrálie, Spojené království a Brazílie. Většina členů Evropské unie hlasovala proti, s výjimkou Kypru, který hlasoval pro rezoluci.

Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan reagoval na hlasování Valného shromáždění OSN o schválení připomenutí „Dne Nakby“.

„Valné shromáždění OSN dnes schválilo ostudnou rezoluci, která vyzývá k oficiální akci k připomenutí palestinské „Nakby“ u příležitosti 75. výročí vzniku Státu Izrael. Přijetím takovéto extrémní a nepodložené rezoluce OSN pouze napomáhá udržování konfliktu,“ napsal na Twitteru.

Před hlasováním Erdan na pódiu představil obrázek demonstrující vyhnání Židů z arabských zemí a Íránu a také ceduli s titulkem z The New York Times napsaným několik dní po vzniku Státu Izrael.

Velvyslanec Erdan řekl: „Dva dny po založení Izraele byl tento titulek v New York Times. Nebylo v něm napsáno: ‚Arabové ve vážném nebezpečí ve všech židovských zemích‘. Stálo tam: ‚Židé ve vážném nebezpečí ve všech muslimských zemích‘. Arabské země a Írán začaly okamžitě vyhánět Židy žijící na celém Blízkém východě a v severní Africe… Statisíce židovských rodin byly vytrženy ze svých domovů, okradeny o cennosti a majetek a násilně vyhnány ze zemí, kde žily po tisíciletí… To je skutečná Nakba. To je katastrofa provedená proti židovskému národu a to je katastrofa, kterou tento orgán po desetiletí ignoroval. Podívejte se na tuto rodinu, která byla vyhnána. Přestaňte ignorovat židovskou Nakbu!“

Velvyslanec Erdan uvedl, že mnoho velvyslanců mu v soukromí říká, že vědí, že nemá šanci a smysl dovolit milionům potomků palestinských arabských uprchlíků vstoupit do Izraele a způsobit jeho zničení. Řekl: „Mnozí z vás se mnou o problému uprchlíků hovořili osobně a přiznali, že neexistuje žádná šance, žádná možnost, aby se miliony potomků palestinských ‚uprchlíků‘, kterých je dnes pět a půl milionu, někdy vrátily do Izraele. Nejenže je takový požadavek nespravedlivý, ale všichni víte, že by okamžitě a zcela zničil Izrael. Ale bojíte se tuto pravdu veřejně zopakovat! Proč musí OSN neustále sloužit jako dům lží?“

Velvyslanec dodal: „Podporou rezolucí, které vyčleňují, odsuzují a očerňují Izrael, říkáte Palestincům, že jejich cesta podněcování a financování teroru, se skutečně vyplácí. Mohou dál vraždit nevinné Izraelce, bojkotovat jakýkoli dialog nebo jednání a mezinárodní společenství za nimi bude stále stát. Jak můžete očekávat, že palestinské vedení přistoupí na kompromis v některém ze svých absurdních požadavků, když každá z jejich absurdních rezolucí OSN je přijata? Pokud chcete tento konflikt vyřešit, přestaňte podporovat tyto lži!“

01.12.2022 05:26 Daniel Žingor232Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova