Praha Jeruzalém

Aliance pro Izrael (API) odsuzuje raketové útoky v jejichž důsledku jsou milionyIzraelců v krytech a vyzývá k vyjádření solidarity vůči Izraeli

Dnes (v úterý 12. Listopadu 2019) od ranních hodin se ocitla jižní a střední část Izraele až po město Tel Aviv pod palbou raketových útoků palestinských teroristů z Gazy. V důsledku těchto útoků jsou uzavřeny školy, přerušen je provoz úřadů a firem a miliony Izraelců jsou v krytech. Vzhledem k velkému rozsahu území, na nějž rakety islámských džihádistů dopadají, vydalo i velvyslanectví ČR v Izraeli výzvu českým občanům, kteří se v Izraeli nacházejí, k opatrnosti a dodržování bezpečnostních opatření.

API (Aliance pro Izrael) tyto teroristické útoky rozhodně odsuzuje a zároveň vyjadřuje plné pochopení a jednoznačnou podporu pro veškeré vojenské aktivity, které Izrael podniká k ochraně svých obyvatel. Žádná země na světě nemůže tolerovat ohrožování svých obyvatel ani mu nečinně přihlížet.

Obrovský rozsah útoku a nutných bezpečnostních opatření, kdy se do krytů museli uchýlit miliony lidí, daleko přesahuje obvyklou míru teroristických útoků a dá se srovnat spíše s ohrožením válečným stavem. O to více jako API čekáme na reakce světových médií a projevy solidarity ze strany představitelů vlád i veřejnosti.

Obáváme se však, že tak jako v předchozích případech raketových útoků a dalších teroristických činů vůči izraelským obyvatelům, bude reakce světového společenství vlažná, jako by terorismus vůči Izraeli byl tiše tolerován. Tento postoj jako API považujeme za nesprávný a nepřijatelný.

V této souvislosti API vyzývá představitele vlády i parlamentu k výraznému odsouzení terorismu vůči Izraeli i k jeho jednoznačné podpoře při ochraně svých obyvatel a v tomto smyslu i nutných odvetných opatřeních. Zároveň také API vyzývá česká média, aby věnovaly prostor zprávám o útocích na izraelské obyvatele, který bude přiměřený jejich značnému rozsahu, a napomohly tomu, aby také obyvatelům Izraele byla vyjadřována solidarita v důsledku útoků, jimž čelí, tak jako se děje po teroristických činech v Evropě.

API si je vědoma dlouhodobé pozitivní politiky ČR vůči Izraeli a nedávno velmi ocenila usnesení Poslanecké sněmovny odsuzující antisemitismus i bojkot Izraele. Stejně tak API oceňuje, že česká média ve většině nepodléhají tlaku neobjektivního zpravodajství o dění v Izraeli, které často očividně přehlíží terorismus, jehož se Palestinci dopouští, jak jej můžeme vidět v mnoha západních médiích. Jsme přesvědčeni, že ve věci terorismu je třeba, zastávat jasná stanoviska, bez obavy, že se tím přikláníme k jedné straně konfliktu.

Za Alianci pro Izrael (API) dne 12. listopadu 2019

JUDr. Tomáš Kraus, RNDr. Mojmír Kallus, Zoša Vyoralová, Denis Doksanský

tel.: 777 253 337, e-mail: denis.doksansky@sion.cz korespondenční adresa: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové

Aliance pro Izrael (API) je volné seskupení institucí i osobností, které spolupracují a koordinují své aktivity směřující k podpoře dobrých vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael a odmítání antisemitismu v jakékoli podobě.

Zakládajícími členy API jsou: Institut Williama Wilberforce, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), B´nai B´rith Renaissance Praha, Centrum Sion, Keren Kajemet Leisrael (KKL) a Dny pro Izrael. Svou činnost API zahájilo organizací mezinárodního semináře „Role EU při podpoře míru: Politika EU vůči Jeruzalému a dvoustátnímu řešení“, který proběhl v PS PČR pod záštitou poslanců Miloslava Janulíka (ANO) a Jana Bartoška (KDU-ČSL), jehož se zúčastnili delegáti z 15 zemí.

 

13. 11. 2019 05:50 170 Daniel Žingor Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem