Praha Jeruzalém

EU může jen stěží tvrdit, že si není vědoma teroristických vazeb organizací, které podporuje, jako např. War on Want, když dokonce i PayPal zastavil této nebezpečné skupině jejich peněžní toky, když jim odmítl poskytovat své služby.

Autor: Oliver Taylor, 19.4.2020

Ačkoli koronovirová pandemie vedla k přehodnocení některých svých základních principů, jako jsou otevřené hranice, má Evropská unie od svého založení obdivuhodné cíle a hodnoty – podporu míru a stability v Evropě i ve světě.

Mnozí se však začínají ptát, zda si EU plně uvědomuje silné teroristické vazby některých organizací, které financuje (tady jde o jasně řečnickou otázku), a pokud ano, proč jim nadále vědomě poskytuje svou finanční podporu.

Jednou z organizací podporovaných Evropskou unií je War on Want. Tato entita, která sama sebe definuje jako charitativní organizaci zaměřenou na boj proti chudobě se sídlem v Londýně, je ve skutečnosti součástí sítě organizací, které vytváří ostré protisraelské nálady s úzkými vazbami na teroristické organizace.

NGO Monitor, výzkumný ústav, který provádí nezávislou analýzu nevládních organizací, popsal War on Want jako „vůdce a mobilizátora anti-izraelského hnutí BDS (bojkot, odprodej a sankce)“.

BDS je již dlouho známá pro své radikální protizraelské názory. Zpráva výstižně pojmenovaná „Teroristé v oblecích“ nalezla přes 100 vazeb mezi Hamasem a BDS. Výbor BDS zahrnuje koalici 28 palestinských subjektů, jako je Hamas, Lidová fronta za osvobození Palestiny a Islámský džihád.

BDS není jedinou nebezpečnou organizací spojenou s War on Want. Mají také vazby na Lidovou frontu za osvobození Palestiny (PFLP), kterou za teroristickou organizaci uznávají USA, EU, Kanada i Izrael.

Kromě toho je jedním z hlavních sponzorů War on Want Interpal, skupina, která neježe je označována za teroristickou organizaci zeměmi, jako jsou Spojené státy, Kanada a Austrálie, ale byla také americkým Ministerstvem financí označena za „hlavní charitativní organizaci využívanou ke krytí toků peněz pro Hamas.“

War on Want je tak blízko těmto předním protizraelským teroristickým skupinám, že jim v říjnu 2018 ve snaze zastavit jejich peněžní toky, přestal poskytovat služby PayPal.

Ti, kdo jsou do War on Want zapojeni, jsou BDS aktivisté a osamělí podporovatelé terorismu. Tato nevládní organizace, jejímž cílem je údajně bojovat proti světové chudobě, zaměstnává známé teroristické sympatizanty, jako Ryvku Barnardovou, přední bojovnici militarismu ve War on Want a jejího manžela Mazena Masriho.

Ryvka, která je držitelem titulu PhD ve studiích Středního východu, je jedním z nejhlasitějších vůdců War on Want. Tato advokátka BDS použila War on Want jako platformu k šíření svého anti-izraelského poselství. Vedla kampaně proti společnostem, které podporují izraelskou armádu, podporovala bojkoty izraelského zboží, a napsala stovky protisraelských novinových zpráv, které byly označeny jako zkreslené a „plné nepřesností“.

Její manžel, Mazen Masri, je právník, který má izraelské a kanadské občanství. Také se podílí na BDS a úzce napojen na vůdce BDS Omara Barghoutiho a často podporuje BDS aktivity a publikuje protiizraelské články. Má také vazby na mnoho odporných zločinců, je blízkým spolupracovníkem zneuctěného poslance Azmi Bishary, který poté, co byly odhaleny jeho schůzky s teroristy Hizballáhu, uprchl z Izraele.

Mít takovýto pár v čele organizace jasně mluví o tom, jaké jsou skutečné ideály a cíle War on Want.

Když byla loni šéfka zahraniční politiky EU Federica Mogherini dotazována na problematické příjemce finančních prostředků EU, odpověděla, že nejde jen o to, že tu jsou přísné postupy dohledu a kontroly na to, kam tyto peníze míří, ale že si „je jista, že finanční prostředky EU nebyly použity na podporu bojkotu Izraele ani BDS aktivit a rizhodně nefinancovaly terorismus.“

Dokud však bude Evropská unie nadále financovat entitu s morálně tak odpudivým vedením, jako je War on Want, s tak neústupnou protizraelskou agendou a prokazatelnýmí vazbami na teroristické organizace, je jasné, že se jedná pouze o prázdná slova.

 

23. 04. 2020 05:57 184 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem