Praha Jeruzalém

Takový vynález by mohl přinést převrat do celého průmyslu židovského náboženství.

Autor: Batya Jerenberg, World Israel News, 2.1.2020

Hlava izraelského institutu, který vymýšlí technické inovace v oblasti židovství, přišel s návrhem, že by se pro opisování Tóry mohly používat roboti.

Rabín Menachem Perel ze Zomet Institute napsal do jeho sobotních zpráv článek, ve kterém přirovnává problém ručně psané Toŕy k dennímu pečení maces během svátku Pesach.

Právě tak, jako byly vynalezeny a rabíny schváleny přístroje pro pečení velkého množství nekvašených chlebů, mohou i nyní využít nové technologie k opisování svatých textů.

Podle Perelova návrhu by písař mohl používat robota k opsání většiny svitku tím, že by vyťukal jednotlivé písmeno a nechal robota vytvořit opravdová slova. Jeho námitka ale byla, že Boží jméno by mělo být stále psané ručně.

Tohle by mohlo významně snížit cenu Tóry, jejíž cena se nyní pohybuje mezi desítkami, stovkami i tisíci šekely – podle písaře, velikosti svitku a jednotlivých vylepšení.

Také by se o 75 procent snížil čas potřebný na výrobu svitku. Tóra obsahuje více jak 300 000 písmen. To by automat zvládl napsat za tři měsíce, v protikladu k ručnímu psaní, které v průměru zabere celý rok.

Rabín sdělil, že písaři v současnosti dělají tuto pečlivou práci pro peníze a ne kvůli tzv. mitzvě (dobrému činu) samotné. Tohle snižuje neoddělitelnou kvalitu ručního opisování, neboť tenhle druh svatého zájmu je jedním z požadavků pro psaní Tóry.

Proto řekl: „Není žádný důvod, proč by si lidé nemohli koupit svitek Tóry, která je napsaná v lepší kvalitě a je přijatelná židovským zákonem za cenu, kterou si každý může dovolit.“

Jeden takový přístroj už byl vynalezen odbornou skupinou zvanou Robotlab.

AP to ukázala roku 2014 na výstavě v Židovském muzeu v Berlíně s názvem: „Rabín versus robot.“

Písař psal pečlivě dvě hodiny denně ve velké místnosti, zatímco robotická ruka běžela bez únavy deset hodin.

Video na Youtube ukazuje robotickou ruku, jak precizně píše písmena – jedno za druhým – na svitek ležící na stole.

Písař rabín Yaacobov nazývá tuto robotickou práci „kusem krásného umění“ ale neměl by být využíván pro svaté účely.

„Podle nařízení, aby byla Tóra svatá, musí být psaná husím brkem na pergament. Proces psaní má mít plný význam a já se během psaní modlím.“ Vysvětluje do novin.

Přes třicet let výzkumníci a inženýři z instituce Zomet vymýšlí praktické inovace pro instituce jako IDF, letiště Ben Gurion, mlékárny Tnuva a nemocnice, které by mohly výrobky využívat i v sobotu, kdy by to normálně bylo židovským zákonem (halachou) zakázáno.

Verze rabína Perela o automatickém psaní by mohla udělat nový průlom ve světě opisování Tóry.

 

11. 02. 2020 04:22 125 Kristýna Šedivá Zdroj: World Israel News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem