Praha Jeruzalém

Spojené státy spolu s dalšími světovými mocnostmi požadují na Izraeli, aby se stáhl ze dvou palestinských měst, která začal nedávno okupovat, a naléhají na Palestince aby vystupňovali úsilí zastavit násilí. Pět stálých členů bezpečnostní komise OSN opětovně odsuzovali násilné činy a terorismus na Blízkém východě se zdůrazněním toho, že Izraelsko Palestinský problém bude vyřešen jenom skrze vyjednávání. Společné prohlášení, mající menší váhu než rezoluce, bylo podepsáno Spojenými státy, Ruskem, Čínou, Velkou Británií a Francií. Pět mocností silně povzbuzuje Izraelce a Palestince k uskutečnění bezpečnostních, ekonomických a politických kroků, nezbytných pro posun od konfrontací k opětovnému zahájení politického procesu, je řečeno v tomto prohlášení

13.11.2001 00:00 11