Praha Jeruzalém

Déletrvající pobyt izraelských jednotek na palestinských územích s sebou přináší obrovské problémy. Izrael již povolal několik záložníků a není vyloučeno, že se celá situace vyhrotí natolik, že bude nutná celková mobilizace, což by pro současnou izraelskou ekonomiku, nacházející se v recesi, znamenalo vážné zatížení.20.06.2002 00:00 7