Praha Jeruzalém

Nejvyšší římskokatolický duchovní ve Svaté zemi vyslovil své každoroční vánoční poselství jako obvykle se silným politickým podtónem. Římský patriarcha v Jeruzalémě, Michel Sabbah, národností Palestinec, kritizoval premiéra Šarona i Jásira Arafata s tím, že pokud nejsou schopni dobrat se míru, tak by měli uvolnit místo jiným. Jeho kritika Arafata byla na rozdíl od kritiky Izraele nezvyklá. Protestoval také proti izraelskému zákazu Arafatovy cesty do Betléma. Podle něj by neměla žádná vojenská autorita zakazovat člověku modlitby v Betlémě. Dále řekl, že pokud Izrael neuvolní blokádu Palestinských území, tak se mají věřící modlit u kontrolních stanovišť a proměnit je tak v místa zbožnosti.

18.12.2002 00:00 6