Praha Jeruzalém

Už bylo spočítáno asi 70 procent hlasů ze včerejších voleb do Strany Práce. Podle prvních výsledků se na prvním místě umístil Amram Micna, dále pak Benjamim Ben-Eliezer a Šimon Peres, pak následuje Matan Vilnai, bývalý ministr kultury, předseda knesetu Avraham Burg a poslanec Juli Tamir. Jissi Beilin a Jael Dajan se umístili na 15. a 16. místě.

10.12.2002 00:00 4