Praha Jeruzalém

V Jeruzalémě se dnes bude slavit svátek Purim, k připomenutí si vysvobození z rukou Hamana, který chtěl vyhladit Židy. Saulův potomek se objevil v bráně královského paláce oblečen v pytli s hlavou posypanou popelem. Hlasitě plakal a volal Židy, aby se káli a vrátili se k Tóře. Nařídil své neteři Ester, aby přednesla králi žádost o milost pro svůj lid. Bála se, ale po třech dnech, kdy nejedla a nepila (tyto tři dny strávili všichni Židé půstem), odešla ke králi, přednesla mu svou žádost a byla vyslyšena. Díky jejímu sebeobětování byl králův rádce Haman oběšen a Židé mohli 13. Adaru 3405, v den původně určený ke „konečnému řešení“ pobít své nepřátele, vysloužili si tak právo vrátit se z exilu zpět do Izraele a znovu vybudovat Chrám. Od té doby se na paměť tohoto zázraku, odvahy a sebeobětování, rok co rok 13. Adaru Židé postí. V synagógách se včera předčítalo z knihy Ester ze speciálního svitku, zvaného Megilat Ester. Děti a z části i dospělí – jsou také patřičně oblečeni. Nemá to však nic společného s karnevalem, spíše se tím připomíná vděčnost a tato slavnostní atmosféra má izraelský národ spojovat. I tentokrát je Purim spojen s válkou: Los (hebrejsky Pur) je tažen, v několika málo hodinách začne válka s Irákem.

19.03.2003 00:00 16