Praha Jeruzalém

Asi 200 protestujících se shromáždilo na bouřlivé demonstraci u sídla společnosti, která mezi Palestinci provedla výzkum o jejich zájmu na návratu do míst, která museli opustit v souvislosti s izraelsko-arabskými válkami. Výzkumná společnost totiž zjistila, že by pouze 10 procent respondentů z Pásma Gazy, Jordánska, Západního břehu a Libanonu mělo zájem na znovuvybudování jejich domovů pod Izraelskou vládou, což je dosavadním názorům naprosto protikladné zjištění. Uprchlíci a vyhnanci z roku 1948 a jejich potomci vědí, že život v Izraeli znamená izraelské občanství, zákony a izraelské sociální prostředí. Když Khalíl Šikákí, ředitel výzkumného centra, uspořádal tiskovou konferenci, na níž měl prezentovat svá zjištění, zaútočily asi dvě stovky nespokojenců na jeho kancelář v Ramalláhu, kde rozbíjely nábytek, házely vajíčka a jinak napadaly Šikákího a další zaměstnance centra. Na letáku, šířeném mezi demonstranty, stálo, že chtějí veřejně prohlásit právo návratu za svaté právo a že budou odolávat jakémukoli pokusu toto právo sabotovat.

Palestinští představitelé se dožadují práva na návrat přeživších z původních asi 750000 uprchlíků a jejich potomků, tedy masy dosahující celkového počtu kolem čtyř milionů, jako součásti jakékoli konečné mírové dohody. Zároveň vždy tvrdili, že by se tohoto práva fakticky dožadovala jen část uprchlíků, pokud by jim byla nabídnuta i jiná možnost. Masový příliv uprchlíků do Izraele, v němž dnes žije 5,5 mil. Židů a 1,2 mil. Arabů, však odmítají i „holubičí“ (vůči Palestincům otevření) Izraelci.

Požadavek uznání práva na návrat byl příčinou rozpadu ambiciózního mírového plánu před třemi lety a je zřejmé, že tytéž otázky budou nastoleny i při obnovených jednáních o současném americkém „plánu cesty“.

Ve výzkumu bylo dotázáno 4506 lidí, v naprosté většině uprchlíků. Statistická odchylka je méně než tři procentní body. O trochu více než polovina respondentů by se vrátila do nezávislého Palestinského státu, 17 procent by zůstalo v současných domovech a 2 procenta by odešla do zahraničí. Ostatní odmítli všechny možnosti nebo neměli názor.

14.07.2003 00:00 9