Praha Jeruzalém

Izraelský Nejvyšší soud nařídil vládě, aby do třiceti dnů odpověděla na rozhodnutí haagského soudního dvora o nezákonnosti bezpečnostní bariéry

v Judsku a Samaří a o tom, že by měla být stržena. Vláda se již vyjádřila v tom smyslu, že rozhodnutí bude ignorovat a ve stavbě pokračovat, ale nejvyšší státní zástupce varoval, že přehlížení rozhodnutí může vést k uvalení sankcí na Izrael. Řada dosud vydaných soudních rozhodnutí již stavbu obranné zdi zpomalila. Kritici na to říkají, že soudu jde více o kvalitu života Palestinců a ne o ochranu životů Izraelců. Například v oblasti Jeruzaléma bude stavba zdi v délce 60 km pozdržena a nebude dokončena před koncem 2005. Nejvyšší soud o tom rozhodl s ohledem na potíže vzniklé vztyčením zdi Palestincům. Dosud byla dokončena pouze čtvrtina plánované délky bariéry.

22.08.2004 00:00 2